Hledat

Úvěrové provozní financování
se zárukou státu


Komu je program COVID III určen?

Jaké jsou základní parametry programu COVID III?

  • Nové úvěrové financování provozních výdajů je formou kontokorentu, revolvingu nebo splátkového úvěru.
  • Zaručený úvěr může být poskytnut na období až 3 let (doba trvání státní záruky) pro úvěry sjednané do 31. 12. 2020.
  • Výše zaručeného úvěrového rámce je max. 50 000 000 Kč při současném splnění Kritérií způsobilosti transakce.
  • Měnou pro poskytnutí úvěru je Kč.
  • Konkrétní podmínky financování (úroková sazba, poplatky, zajištění atp.) budou sjednány individuálně.
Mám zájem o financování v programu COVID III

Časté dotazy

Mám zájem získat pro svou firmu, u níž počet zaměstnanců nepřesahuje 500, provozní úvěr z programu COVID III. Nicméně firma je součástí konsolidačního celku, u něhož počet zaměstnanců povolený limit překračuje. Má v tomto případě moje firma nárok na získání úvěru COVID III?

ANO, rozhodujícím kritériem u programu COVID III je počet zaměstnanců na jednu firmu (IČO). Ke konsolidovaným údajům se v tomto případě nepřihlíží.

Mám možnost získat na jednu firmu úvěry z programu COVID III u více bank s tím, že v součtu nebude překročen maximální limit 50 mil. Kč. Mohu takto postupovat?

NE, jedna firma může získat úvěr z programu COVID III pouze u jedné banky a pod jednou úvěrovou smlouvou.

Nedokáži v rámci vývoje ekonomických dopadů epidemie covid-19 aktuálně odhadnout reálnou potřebu a výši provozního úvěru COVID III. Do kdy mohu o úvěr banku požádat a mohu případně později požádat o navýšení?

Úvěrová smlouva s bankou musí být uzavřena nejpozději do konce roku 2020. Úvěrovou částku je možno v průběhu tohoto období navýšit (formou uzavření dodatku k úvěrové smlouvě) až do výše maximálního limitu 50 mil. Kč.

Aktuálně čerpám provozní úvěry u jiných bank, mohu v takovém případě požádat o úvěr z programu COVID III u vaší banky?

Za předpokladu, že to nezamezují závazné podmínky vaší financující banky, tak ano. V opačném případě byste měli získat souhlas vaší financující banky.

Mohu použít úvěr z programu COVID III na splacení některého ze svých stávajících úvěrů?

Úvěr nemůže být použit na refinancování jiných úvěrů před datem jejich konečné splatnosti. Financovat lze zásadně výdaje provozního charakteru. V žádosti musí být uvedeno, že o úvěr z programu COVID III žádáte za účelem řešení aktuálních nebo důvodně předpokládaných ekonomických problémů v důsledku dopadů šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Využiji-li v rámci programu COVID III provozní úvěr se standardní splatností 1 rok, bude možné splatnost o další rok prolongovat tak, jak je u provozních úvěrů běžné?

ANO, provozní úvěr poskytnutý na 1 rok může být prolongován (formou dodatku k úvěrové smlouvě) tak, aby konečná splatnost úvěru nepřekročila 3 roky (končí platnost záruky ČMZRB). V případě oboustranného zájmu může úvěr pokračovat i po uplynutí 3 let (již bez záruky ČMZRB).

Může být úvěr z programu COVID III poskytnutý formou úvěrového rámce zahrnujícího více úvěrových produktů (kontokorent, revolving) s různými sublimity pro čerpání apod.?

ANO, tato struktura provozního financování je v rámci programu COVID III možná.

Je k úvěru z programu COVID III poskytován ze strany ČMZRB příspěvek na úhradu úroků?

NE, program COVID III tuto formu státní podpory nezahrnuje.

Bude banka vyžadovat u úvěru z programu COVID III ještě nějaké další zajištění, když bude mít záruku ČMZRB?

Otázka zajištění bude věcí individuální dohody mezi bankou a žadatelem. Záruka ČMZRB pokrývá jen část úvěrové jistiny, nesplacené úroky a poplatky nikoliv.

Jsou se získáním úvěru z programu COVID III spojeny nějaké specifické požadavky či podmínky, které musí žadatel splnit?

ANO, žadatel o úvěr (právnická osoba) musí mít evidovaného skutečného majitele v evidenci údajů o skutečných majitelích vedené podle příslušného zákona.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.