Hledat

Úvěrové provozní financování
se zárukou státu


Komu je program COVID III určen?

Jaké jsou základní parametry programu COVID III?

  • Nové úvěrové financování provozních výdajů je formou kontokorentu, revolvingu nebo splátkového úvěru.
  • Zaručený úvěr může být poskytnut na období až 3 let (doba trvání státní záruky) pro úvěry sjednané do 31. 12. 2020.
  • Výše zaručeného úvěrového rámce je max. 50 000 000 Kč při současném splnění Kritérií způsobilosti transakce.
  • Měnou pro poskytnutí úvěru je Kč.
  • Konkrétní podmínky financování (úroková sazba, poplatky, zajištění atp.) budou sjednány individuálně.
Mám zájem o financování v programu COVID III

Časté dotazy

Mám zájem získat pro svou firmu, u níž počet zaměstnanců nepřesahuje 500, provozní úvěr z programu COVID III. Nicméně firma je součástí konsolidačního celku, u něhož počet zaměstnanců povolený limit překračuje. Má v tomto případě moje firma nárok na získání úvěru COVID III?

ANO, rozhodujícím kritériem u programu COVID III je počet zaměstnanců na jednu firmu (IČO). Ke konsolidovaným údajům se v tomto případě nepřihlíží.

Mám možnost získat na jednu firmu úvěry z programu COVID III u více bank s tím, že v součtu nebude překročen maximální limit 50 mil. Kč. Mohu takto postupovat?

NE, jedna firma může získat úvěr z programu COVID III pouze u jedné banky a pod jednou úvěrovou smlouvou.

Nedokáži v rámci vývoje ekonomických dopadů epidemie covid-19 aktuálně odhadnout reálnou potřebu a výši provozního úvěru COVID III. Do kdy mohu o úvěr banku požádat a mohu případně později požádat o navýšení?

Úvěrová smlouva s bankou musí být uzavřena nejpozději do konce roku 2020. Úvěrovou částku je možno v průběhu tohoto období navýšit (formou uzavření dodatku k úvěrové smlouvě) až do výše maximálního limitu 50 mil. Kč.

Aktuálně čerpám provozní úvěry u jiných bank, mohu v takovém případě požádat o úvěr z programu COVID III u vaší banky?

Za předpokladu, že to nezamezují závazné podmínky vaší financující banky, tak ano. V opačném případě byste měli získat souhlas vaší financující banky.

Mohu použít úvěr z programu COVID III na splacení některého ze svých stávajících úvěrů?

Úvěr nemůže být použit na refinancování jiných úvěrů před datem jejich konečné splatnosti. Financovat lze zásadně výdaje provozního charakteru. V žádosti musí být uvedeno, že o úvěr z programu COVID III žádáte za účelem řešení aktuálních nebo důvodně předpokládaných ekonomických problémů v důsledku dopadů šíření koronaviru SARS-CoV-2.

Využiji-li v rámci programu COVID III provozní úvěr se standardní splatností 1 rok, bude možné splatnost o další rok prolongovat tak, jak je u provozních úvěrů běžné?

ANO, provozní úvěr poskytnutý na 1 rok může být prolongován (formou dodatku k úvěrové smlouvě) tak, aby konečná splatnost úvěru nepřekročila 3 roky (končí platnost záruky ČMZRB). V případě oboustranného zájmu může úvěr pokračovat i po uplynutí 3 let (již bez záruky ČMZRB).

Může být úvěr z programu COVID III poskytnutý formou úvěrového rámce zahrnujícího více úvěrových produktů (kontokorent, revolving) s různými sublimity pro čerpání apod.?

ANO, tato struktura provozního financování je v rámci programu COVID III možná.

Je k úvěru z programu COVID III poskytován ze strany ČMZRB příspěvek na úhradu úroků?

NE, program COVID III tuto formu státní podpory nezahrnuje.

Bude banka vyžadovat u úvěru z programu COVID III ještě nějaké další zajištění, když bude mít záruku ČMZRB?

Otázka zajištění bude věcí individuální dohody mezi bankou a žadatelem. Záruka ČMZRB pokrývá jen část úvěrové jistiny, nesplacené úroky a poplatky nikoliv.

Jsou se získáním úvěru z programu COVID III spojeny nějaké specifické požadavky či podmínky, které musí žadatel splnit?

ANO, žadatel o úvěr (právnická osoba) musí mít evidovaného skutečného majitele v evidenci údajů o skutečných majitelích vedené podle příslušného zákona.