Hledat

Úvěrový program pro exportéry
a jejich dodovatele se zárukou EGAP


Jakým firmám je program COVID Plus určen?

 • Export firmy tvoří alespoň 20 %*.
 • Počet zaměstnanců je alespoň 250**.
 • Bonita bude ohodnocena Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (EGAP) minimálně na stupni B/B-*.
 • Firma nevyužívá další programy podpory COVID.
 • Oblast podnikání je zaměřena mimo cestovní ruch, dopravu, hazardní hry a sázkové kanceláře.

Jaké jsou základní parametry programu COVID Plus?

 • Výše úvěrů je od 5 mil. až do 2 mld. Kč. (do max. výše 25 % z obratu tržeb*).
 • Krytí EGAP je poskytnuto až do výše 80 % úvěru (až 70 % pro rating B-).
 • Délka ručení je až 3 roky pro úvěry na provozní financování.
 • Investiční úvěr má délku ručení až 5 let.
 • Cena úvěru se pohybuje již od 1,5 % p.a.
 • Cena záruky se pohybuje v rozmezí od 0,42 % p.a. až do 2,19 % p.a. v závislosti na době trvání úvěru a hodnocení bonity dle stupnice EGAP.

* Vztaženo k finanční situaci roku 2019.
** Pokud klient neplní kritérium samostatně, lze zohlednit do výpočtu zaměstnance v ekonomicky spjaté skupině klienta.

Mám zájem o financování v programu COVID Plus.

Časté dotazy

Jakým způsobem se posuzuje splnění kritéria počtu zaměstnanců?

Minimální počet zaměstnanců ve výši 250 nemusí žadatel splnit na individuální bázi. Při posuzování splnění kritéria počtu zaměstnanců se přihlíží k počtu zaměstnanců v celé ekonomicky spjaté skupině, kdy do tohoto počtu zaměstnanců mohou být zahrnuti i zaměstnanci ovládajících a ovládaných osob a dále osob ovládaných stejnou ovládající osobou. Jedná se postup v souladu s nařízením Evropské komise č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Mám možnost získat na jednu firmu úvěry se Zárukou COVID Plus za úvěry ve více bankách?

ANO. Žádat o Záruku na úvěry ve více bankách je možné. Bude však nezbytné zajistit, že celková částka zaručeného financování nepřesáhne sumu 2 mld. Kč pro úvěry jedné ekonomicky spjaté skupině.

Do kdy mohu o úvěr se Zárukou COVID Plus banku požádat a mohu případně později požádat o navýšení?

Při žádosti o úvěr se Zárukou COVID Plus je potřeba mít na zřeteli, že úvěr může být poskytnut nejpozději do 31. 12. 2020. Do tohoto data je také potřeba podepsat odpovídající Smlouvy o poskytnutí Záruky COVID Plus s EGAP. Dalším omezením může být celkový objem pojistné kapacity EGAP vyčleněné na program, která je aktuálně pro rok 2020 stanovena na 142 mld. Kč. Proto doporučujeme žádost o úvěr neodkládat.

Plánuji požádat o úvěr z programu COVID III, mohu požádat současně o úvěr se Zárukou COVID Plus?

NE, dle nařízení vlády č. 215/220 sb. (dále též „Nařízení vlády“) Záruka COVID Plus může být poskytnuta pouze za úvěry subjektům, které nevyužívají jiný nástroj veřejné podpory v souvislosti s pandemií covid-19, jež je poskytován formou záruk za úvěry nebo subvencování úroků stejného podkladového úvěru. Žadatel o úvěr si tedy musí vybrat pouze jeden z nabízených programů.

Mohu použít úvěr se Zárukou COVID Plus na splacení některého ze svých stávajících úvěrů?

Tato otázka vyžaduje individuální posouzení. Za určitých podmínek ano. Pro konzultaci vaší konkrétní situace nás kontaktujte.

Požádám-li o provozní úvěr se Zárukou COVID Plus na standardní splatnost 1 rok, bude možné splatnost o další rok prolongovat tak, jak je u provozních úvěrů běžné?

Splatnost úvěru se Zárukou COVID Plus je potřeba specifikovat na začátku uzavírání smlouvy o úvěru a smlouvy o poskytnutí Záruky. Opětovné poskytnutí Záruky po jednom roce aktuální legislativa neumožňuje. V případě potřeby zajištění provozního financování na delší dobu se tedy jeví jako vhodnější požádat o Záruku na delší dobu (max. splatnost provozního financování jsou 3 roky). Dlužník má možnost úvěr se Zárukou COVID Plus kdykoliv splatit. Cílem daným příslušným Nařízením Evropské komise je dosáhnout toho, že klienti i banky budou mít motivaci v co nejkratší době přejít na financování za tržních podmínek bez státní podpory.

Jak se posuzuje/schvaluje poskytnutí úvěru a Záruky COVID Plus?

Možnost poskytnutí úvěru se Zárukou COVID Plus vyhodnocuje banka. Nárok na poskytnutí Záruky COVID Plus vyhodnocuje společnost EGAP dle kritérií daných příslušným Nařízením vlády, viz par. 3. Kritéria mimo jiné zahrnují také ohodnocení bonity příjemce úvěru dle interní metodiky EGAP minimálně na úrovni B-.

Kolik stojí úvěr se Zárukou COVID Plus?

Odměna za vystavení Záruky COVID Plus i maximální sazba úvěru financující banky jsou dané Nařízením vlády a jsou uvedené v následující tabulce:

Rating stupnice
EGAP
Záruční prémie
první rok
Záruční prémie
druhý a třetí rok
Záruční prémie
čtvrtý a pátý rok
B+ a lepší 45 bps 90 bps 180 bps
B 60 bps 120 bps 200 bps
B- 114 bps 175 bps 219 bps
Splatnost úvěru 1 rok 2-3 let 4-5 let
Maximální úroková marže 1,5% 2,5% 3,5%

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

 1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
 2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.