Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

PPF
PPF Banka
Poslat tuto stránku e-mailem
Uložit do záložek
Export do PDF
Tisk stránky

Vrcholové vedení

Ing. Petr Jirásko

generální ředitel
Narozen v roce 1973, vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Během vysokoškolského studia působil na částečný úvazek ve společnostech Budějovický Budvar, n.p., Investa Příbram a.s., Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. a Tabák, a.s. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank Praha, a.s. na plný úvazek jako FX Dealer. V letech 2000-2002 působil v Komerční bance, a.s. na pozici FX Option Dealer, posléze jako Head of Derivatives Desk. Ve skupině PPF je od roku 2002, do roku 2004 v PPF burzovní společnosti (jako Bond Dealer, Chief Dealer) a od roku 2004 v PPF bance a.s., kde byl od svého nástupu ředitelem divize finanční trhy. Předsedou představenstva a generálním ředitelem PPF banky a.s. se stal v říjnu 2013.

 

  

Ing. Jaroslava Studenovská

ředitel divize operations
Narozena v roce 1968, vystudovala obor obecná ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1992-1998 pracovala v České spořitelně a.s. na různých pozicích v divizi investičního bankovnictví, naposledy jako ředitelka odboru vypořádání obchodů. V letech 1999-2001 pracovala jako ředitelka odboru vypořádání v IPB/ČSOB a.s. Od roku 2001 do roku 2005 pracovala jako ředitelka Back-office Treasury v Raiffeisenbank a.s. V PPF bance a.s. pracuje od roku 2006, kdy zastávala pozici specialisty divize treasury skupiny. Od roku 2007 je ředitelkou divize operations, od roku 2012 členkou představenstva a od prosince 2016 místopředsedkyní představenstva.


  

Ing. Karel Tregler, Ph.D.

ředitel divize finanční trhy
Narozen v roce 1978, absolvoval inženýrské a posléze doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor Finance. V roce 2009 úspěšně dokončil postgraduální studium na Chartered Financial Analyst Institute.
Do skupiny PPF nastoupil v roce 2000. Pracoval jako akciový analytik ve společnosti PPF burzovní. V roce 2004 se stal portfolio manažerem ve společnosti PPF Asset Management. Od roku 2008 pracoval pro Generali PPF Asset Management jako senior portfolio manager zaměřený na akciové investice. Dne 1. ledna 2014 byl jmenován do funkce ředitele divize finanční trhy v PPF bance.

  

Ing. Gabriela Mošovská, MBA

ředitel divize řízení rizik
Narozena v roce 1972. Část škol absolvovala v Moskvě, vystudovala obor Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické. Při studiích pracovala v investiční společnosti Lifox a.s. na pozici analytika, poté ve skupině České pojišťovny a.s. jako senior analytik a člen představenstva Tesla Votice a.s. V letech 1998 - 2004 působila v Raiffeisen Bank Praha a.s. v divizi řízení rizik, naposledy jako vedoucí Oddělení korporátních analýz. V roce 2005 zakončila MBA studium na Sheffield Hallam University, UK. Od roku 2004 působila v Raiffeisen International Bank-Holding AG ve Vídni, v různých pozicích, naposledy jako Deputy Head of Network Credit Management & Team Coordinator CIS do mateřské dovolené v roce 2007. Od roku 2008 působila v Raiffeisen Bank International AG jako Director Credit Risk – Construction and Real Estate. Ředitelkou divize řízení rizik PPF banky a.s. je od ledna 2016. V listopadu 2016 se stala členkou představenstva.

 

  

Ing. Igor Kottman

ředitel divize obchodu
Narozen v roce 1965. Studoval na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Pracoval v ZOS Zvolen a poté na MZV SR. Od roku 1994 pracoval na různých pozicích v podnikovém bankovnictví v Citibank v Čechách, na Slovensku, Ugandě a v Ruské Federaci. Od roku 2009 pracoval jako Citi Country Officer v Citibank Europe plc, pobočka zahraniční banky na Slovensku. V PPF bance a.s. pracuje od ledna 2016 jako ředitel divize obchodu. V listopadu 2016 se stal členem představenstva.

 

  

Ing. Miroslav Hudec

ředitel divize finančního řízení
Narozen v roce 1966. Vystudoval obor ekonomika a řízení průmyslu na VŠCHT Pardubice. Pracoval jako vedoucí finančních útvarů Monokrystaly Turnov a.s. a Šroubárna Turnov a.s. Poté pracoval v České spořitelně jako vedoucí vnitropodnikové banky a na různých pozicích v rámci divize Finance. Před nástupem do PPF banky a.s. pracoval jako vedoucí controlingu a zástupce finančního ředitele v Credit Lyonnais bank Praha a na stejné pozici v organizační složce Credit Agricole bank Praha. V PPF bance pracoval od 1. září 2012 jako poradce generálního ředitele. Od ledna 2014 je ředitelem divize finančního řízení a v květnu 2016 se stal členem představenstva.

 

Mgr. Tomáš Janota

ředitel divize IT
Narozen v roce 1974, vystudoval Institut ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 1997 do roku 2001 pracoval v útvaru organizace a projektů jako projektový specialista ve Vereinsbank CZ, a.s. Poté působil na pozici konzultanta ve společnosti Accenture plc. Od konce roku 2002 do roku 2009 pracoval jako projektový manažer v divizi operations a později v divizi IT v Raiffeisenbank, a.s.  Od roku 2009 působí v PPF bance a.s. a 1.2.2010 byl jmenován ředitelem odboru podpory a rozvoje bankovních systémů, 1.8.2013 ředitelem divize IT.