Hledat

Aplikace třetích stran

Naše bankovní rozhraní je otevřené pro aplikace třetích stran, které našim klientům pomáhají se správou jejich bankovních účtů a dat prostřednictvím API.

Aplikace třetích stran pro veřejnost

Využívání aplikací třetích stran je dobrovolné. Pokud se jako náš klient rozhodnete pro některou z aplikací, aby vám pomohla se správou vašich bankovních dat, buďte obezřetní. Tyto aplikace nejsou vyvíjeny PPF bankou.

Ujistěte se, že jde o důvěryhodnou aplikaci třetí strany a důvěryhodný zdroj aplikace.

Svůj souhlas k přístupu aplikací třetích stran k vašemu účtu můžete kdykoliv odvolat.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem na customer.service@ppfbanka.cz.

Co je aplikace třetí strany?

Aplikace, která zprostředkovaně poskytuje služby PPF banky, ale není vytvořena PPF bankou. Takové aplikace se od sebe liší svým zpracováním, úrovní a rozsahem nabízených služeb.

Proč poskytuje PPF banka přístup k bankovním datům?

Tuto povinnost nám ukládá zákon o platebním styku, za dodržení bezpečnostních podmínek.

Kdo se může stát třetí stranou?

Třetí stranou může být společnost nebo banka, která má udělenou licenci od příslušného správního orgánu z členské země EU.

Kdo povoluje nebo zakazuje přístup k těmto bankovním datům?

Propojení s konkrétním bankovním účtem je dobrovolné a povoluje ho vždy jeho uživatel, a to maximálně v rozsahu práv, která mu ke svým účtům udělil klient. A i když přístup jako uživatel povolíte, můžete tento souhlas kdykoliv později zase odvolat. Seznam aplikací třetích stran, kterým jste udělil přístup k vašim účtům, si můžete prohlédnout ve svém internetovém bankovnictví a z tohoto seznamu také přístup kterékoliv aplikaci jednoduše zase zakázat.

Jaké nové služby bude možné využívat?

1

Informace o platebních účtech (AISP)

Na základě souhlasu klienta poskytuje třetí strana informace o platebním účtu a transakcích, které jsou vykonané na účtu klienta v bance. Například pokud má klient vedené účty ve vícero bankách, prostřednictvím třetí strany může vidět historii transakcí, případně i zůstatky na všech těchto účtech současně na jednom místě.

2

Možnost zadat platební příkaz (PISP)

Na základě souhlasu klienta iniciuje třetí strana platební příkaz z platebního účtu klienta vedeného v bance. Například při nákupu v e-shopu si klient zvolí, že nezaplatí kartou, ale využije alternativní způsob úhrady za zboží iniciováním platby přímo z účtu. Platební příkaz mu předvyplní třetí strana (zadá údaje o příjemci, sumu, platební symboly nebo popis platby), klient takovýto příkaz zkontroluje a svůj souhlas vyjádří potvrzením transakce.

3

Možnost ověření, zda je na účtu dostatek peněz k provedení platby prostřednictvím karty (CISP)

Třetí strana může vydat platební prostředek, který bude provázaný k platebnímu účtu v bance. Při používání této karty si třetí strana bude moct ověřit, zdali má klient na účtu v bance dostatek prostředků k zrealizování transakce touto kartou. PPF banka odpoví na požadavek třetí strany pouze odpovědí ANO / NE.

Lze aplikaci zakázat provádění plateb?

Každá aplikace by vás měla při propojování s vaším bankovním účtem informovat, jaká práva aplikaci udělujete.

V případě více účtů u PPF banky, lze propojit jen některý z nich?

Ano. V nastavení internetového bankovnictví lze spravovat, k jakým konkrétním účtům bude mít aplikace třetí strany oprávnění.

Na koho se obrátit s dalšími dotazy?

Kontaktujte nás prosím e-mailem na customer.service@ppfbanka.cz.

Aplikace třetích stran

Přístup k některým bankovním datům poskytujeme třetím stranám pouze se souhlasem našich klientů.

Je třeba mít licenci od příslušného správního orgánu z členské země EU a certifikát vydaný certifikační autoritou.

Zaregistrujte se na našem Developer Portalu.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte e - mailem na psd2api@ppfbanka.cz.

Jaké druhy API dáváme k dispozici?

1

Informace o platebních účtech (AISP API)

Zůstatek účtu, detail účtu, historie plateb a detaily plateb.

2

Zadávání plateb (PISP API)

Možnost zadat platební příkaz.

3

Informace o dostatečném zůstatku (CISP API)

Možnost ověřit si, zda je na účtu dostatek peněz k provedení platby prostřednictvím karty.

Jak lze získat přístup k AISP, PISP a CISP API poskytovaným na základě zákona o platebním styku?

1

Je třeba mít licenci od příslušného správního orgánu z členské země EU.

2

Dále je třeba získat certifikát od certifikační autority.

3

Jakmile budete mít licenci i certifikát, postupujte dle kroků níže.

Jak lze získal přístup k veřejně dostupnému API?

Přejděte do Developer Portalu zaregistrujte se. Jakmile odsouhlasíte podmínky používání portálu, získáte přístup k API veřejně dostupných informací.

Kde jsou technické podrobnosti služeb?

Dokumentaci pro jednotlivé poskytované služby najdete na Developer Portalu.

Jak vyměnit certifikát?

Obnova certifikátu již zaregistrované třetí strany probíhá stejně, jako nová registrace (na Developer Portalu).

Pokud se nový certifikát od předchozího liší, doporučujeme nás předem kontaktovat na e-mail psd2api@ppfbanka.cz s informací, o jaký certifikát jde, v ideálním případě nám veřejnou část certifikátu rovnou pošlete.

Na koho se obrátit s dalšími dotazy?

Kontaktujte nás prosím e-mailem na psd2api@ppfbanka.cz.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.