Hledat

Jsme s vámi, když potřebujete
dohlédnout za obzor


O PPF bance

Jsme nedílnou součástí investiční skupiny PPF a centrem jejích finančních aktivit. Naši hlavní akcionáři, skupina PPF a hlavní město Praha, nám poskytují silné a stabilní zázemí. Jsme ryze česká banka, s českými vlastníky, s českým vedením a s veškerým rozhodováním v České republice. Poskytujeme spektrum finančních a investičních služeb pro korporátní, veřejný i privátní sektor. Jsme velmi aktivní na trhu českých státních dluhopisů, čímž pomáháme českému státu při financování jeho potřeb. Ministerstvo financí ČR nás pravidelně vyhodnocuje mezi nejlepšími bankami na trhu českých státních dluhopisů.

O skupině PPF

PPF je mezinárodní investiční skupina s pevnými kořeny v České republice. Podniká ve 24 zemích na 3 kontinentech. Společnosti patřící do skupiny PPF jsou zastoupeny v různých oborech od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Skupina PPF, zastoupena svými dceřinými společnostmi, patří mezi TOP 10 plátců daní v ČR. Její aktiva činí více než 47 miliard eur (k 30. 6. 2019).


Struktura akcionářů

92,96 % Majoritním akcionářem PPF banky je
PPF Financial Holdings a.s.
6,73 %* Minoritní podíl vlastní
Hlavní město Praha
*Ostatní méně než 1%

Historie

1992 Založení banky pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a. s.

1995 Přejmenování banky na První městskou banku, a. s., majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha

2002 Majoritním akcionářem a strategickým investorem se stala Česká pojišťovna, a. s., člen finanční skupiny PPF

2003 Plná integrace do PPF skupiny

2004 Přejmenování společnosti na PPF banka a. s.


Lidé

Vedení banky
Ing. Petr Jirásko generální ředitel

Narozen v roce 1973. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, během studia absolvoval roční stáž na International College of Queensland v Brisbane. Při studiu získal praxi ve společnostech Budějovický Budvar, n. p., Investa Příbram, a. s., Credit Lyonnais Bank Praha, a. s., a Tabák, a. s. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. V letech 2000–2002 působil v Komerční bance, a. s., naposledy jako Head of Derivatives Desk. Ve skupině PPF je od roku 2002. Do roku 2004 pracoval v PPF burzovní společnosti a. s., odkud v dubnu téhož roku přešel do PPF banky a. s., do funkce ředitele divize finanční trhy. Předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal v říjnu 2013.

Ing. Jaroslava Studenovská ředitelka divize operations

Narozena v roce 1968. Absolvovala obor obecná ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1992–1998 pracovala v České spořitelně, a. s., v různých funkcích v divizi investičního bankovnictví. V letech 1999–2001 zastávala post ředitelky odboru vypořádání v IPB/ČSOB, a. s. Od roku 2001 do roku 2005 působila jako ředitelka Back-office Treasury v Raiffeisenbank, a. s. V PPF bance a. s., pracuje od ledna 2006 a od května roku 2007 je ředitelkou divize operations. Od roku 2012 je členkou představenstva a od prosince 2016 jeho místopředsedkyní.

Ing. Gabriela Mošovská, MBA ředitelka divize řízení rizik

Narozena v roce 1972. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Při studiích pracovala v investiční společnosti Lifox a. s., poté ve skupině České pojišťovny a. s., jako senior analytik a členka představenstva Tesla Votice a. s. V letech 1998 – 2004 působila v Raiffeisenbank a. s. v divizi řízení rizik. V roce 2005 zakončila MBA studium na Sheffield Hallam University, UK. Od roku 2004 do konce roku 2007 zastávala různé pozice v Raiffeisen International Bank-Holding AG ve Vídni, naposledy jako Deputy Head of Network Credit Management & Team Coordinator CIS. Od roku 2008 do konce roku 2015 působila v Raiffeisen Bank International AG jako Director Credit Risk – Construction and Real Estate. V PPF bance a. s. působí od ledna 2016 jako ředitelka divize řízení rizik. V listopadu 2016 se stala členkou představenstva.

Ing. Miroslav Hudec ředitel divize finančního řízení

Narozen v roce 1966. Vystudoval obor ekonomika a řízení průmyslu na VŠCHT Pardubice. Pracoval jako vedoucí finančních útvarů Monokrystaly Turnov, a. s., a Šroubárna Turnov, a. s. Poté přešel do divize finance České spořitelny. Před nástupem do PPF banky a. s., pracoval jako vedoucí controlingu a zástupce finančního ředitele v Credit Lyonnais bank Praha a ve stejné funkci v organizační složce Credit Agricole bank Praha. V PPF bance a. s. působil od září 2012 jako poradce generálního ředitele a od ledna 2014 je ředitelem divize finančního řízení. V květnu 2016 se stal členem představenstva.

Ing. Igor Kottman ředitel divize obchodu

Narozen v roce 1965. Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Pracoval v ZOS Zvolen a poté na MZV SR. Od roku 1994 zastával různé funkce v podnikovém bankovnictví v Citibank v Česku, na Slovensku, v Ugandě a v Rusku. Od roku 2009 působil jako Citi Country Officer v Citibank Europe plc, na Slovensku. V PPF bance a. s. pracuje od ledna 2016 jako ředitel divize obchodu. V lis­topadu 2016 se stal členem představenstva.

Ing. Karel Tregler, Ph.D. ředitel divize finanční trhy

Narozen v roce 1978. Absolvoval inženýrské a posléze doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance. V roce 2009 úspěšně dokončil postgraduální studium na Chartered Financial Analyst Institute. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2000. Nejprve pracoval ve společnosti PPF burzovní a. s., v roce 2004 přešel do společnosti PPF Asset Management. Od roku 2008 působil v Generali PPF Asset Management jako senior portfolio manažer. V lednu 2014 byl jmenován do funkce ředitele divize finanční trhy v PPF bance a. s.

Ing. David Marek ředitel divize IT

Narozen v roce 1969. David Marek vystudoval České Vysoké Učení Technické v Praze, fakultu elektrotechnickou. Působil v manažerských pozicích v oblasti informačních technologií v sektoru utilit. V RWE Transgas byl na pozici ředitele pro procesní řízení v organizaci zodpovědný za zavedení jednotného procesně organizačního modelu pro všechny společnosti skupiny RWE Transgas v České republice. Posledních deset let ve skupině E.ON zastával pozice Chief IT Officer/Chief Process Officer, jednatel E.ON Business Services a také byl členem Global IT týmu. V PPF bance a.s. působí od prosince 2018 jako ředitel divize IT.

Mgr. Lukáš Vondryska ředitel právního odboru

Narozen v roce 1978. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V letech 2002–2004 absolvoval svou praxi jako advokátní koncipient u Dewey Ballantine. Od roku 2004 zastával post seniorního právního poradce v Citibank Europe plc, resp. Citigroup Global Markets Limited. Na právní odbor PPF banky a. s., nastoupil v roce 2012 a od července 2013 zde působí jako ředitel.

Ing. Pavel Ditz ředitel odboru interního auditu

Narozen v roce 1965. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V letech 1988–1991 působil ve společnosti Kovoprojekta Praha, s.p. Poté nastoupil do společnosti Komerční banka, a. s., kde setrval na manažerských pozicích až do roku 2001. V tomto roce přešel do společnosti ENIT, a. s., kde zastával post výkonného ředitele. V roce 2003 nastoupil do PPF banky a. s. do funkce ředitele odboru obchodu s pohledávkami. Jako ředitel odboru interního auditu působí od září 2005.

Mgr. Václav Zelenka ředitel odboru compliance

Narozen v roce 1972. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jednoročních profesních zkušenostech z Ministerstva vnitra ČR a ze společnosti Expandia Banka, a. s. působil v letech 2001–2006 ve společnosti eBanka, a. s., kde od roku 2003 zastával post ředitele divize právní podpory. Do PPF banky a. s. nastoupil v prosinci roku 2006 do funkce ředitele odboru compliance.

Mgr. Radka Krempová ředitelka odboru kancelář GŘ a HR

Narozena v roce 1979. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor andragogika a personální řízení. V letech 2001 – 2003 působila v oddělení lidských zdrojů společnosti ARBES Technologies s. r. o. V roce 2003 nastoupila do společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. jako HR podpora technologické divize, v roce 2005 převzala zodpovědnost za vzdělávání a rozvoj top managementu. Poté působila ve společnosti Správa letiště Praha, s. p. kde v roli HR Business Partnera řídila oblast lidských zdrojů v divizi leteckého obchodu, provozu a marketingu, divizi právní a v interním auditu. Do PPF banky a.s. nastoupila v říjnu 2017, pozici ředitelky kanceláře GŘ a lidských zdrojů zastává od prosince 2017.

Mgr. Jiří Skočdopole ředitel odboru projektová kancelář

Narozen v roce 1970. Vystudoval obor Informatika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. V letech 1998 až 2017 působil ve společnostech DCIT, s.r.o., Logica CZ, s.r.o. a Logica UK, plc., PricewaterhouseCoopers, s.r.o., a IBM Česká republika, s.r.o., kde participoval na mezinárodních projektech v oblasti médií, telekomunikací, ve státní správě, energetice a finančních službách v roli konzultanta, analytika, test manažera a projektového vedoucího. V letech 2009 až 2012 řídil v roli „delivery project executive” rozsáhlý outsourcingový program rozvoje a údržby aplikací pro Vodafone CZ. Je certifikovaný projektový manažer. V PPF bance a.s. působí od února 2017 na pozici ředitele odboru projektová kancelář.

Představenstvo
Ing. Petr Jirásko předseda představenstva

Narozen v roce 1973. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, během studia absolvoval roční stáž na International College of Queensland v Brisbane. Při studiu získal praxi ve společnostech Budějovický Budvar, n. p., Investa Příbram, a. s., Credit Lyonnais Bank Praha, a. s., a Tabák, a. s. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. V letech 2000–2002 působil v Komerční bance, a. s., naposledy jako Head of Derivatives Desk. Ve skupině PPF je od roku 2002. Do roku 2004 pracoval v PPF burzovní společnosti a. s., odkud v dubnu téhož roku přešel do PPF banky a. s., do funkce ředitele divize finanční trhy. Předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal v říjnu 2013.

Ing. Jaroslava Studenovská místopředsedkyně představenstva

Narozena v roce 1968. Absolvovala obor obecná ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1992–1998 pracovala v České spořitelně, a. s., v různých funkcích v divizi investičního bankovnictví. V letech 1999–2001 zastávala post ředitelky odboru vypořádání v IPB/ČSOB, a. s. Od roku 2001 do roku 2005 působila jako ředitelka Back-office Treasury v Raiffeisenbank, a. s. V PPF bance a. s., pracuje od ledna 2006 a od května roku 2007 je ředitelkou divize operations. Od roku 2012 je členkou představenstva a od prosince 2016 jeho místopředsedkyní.

Ing. Miroslav Hudec člen představenstva

Narozen v roce 1966. Vystudoval obor ekonomika a řízení průmyslu na VŠCHT Pardubice. Pracoval jako vedoucí finančních útvarů Monokrystaly Turnov, a. s., a Šroubárna Turnov, a. s. Poté přešel do divize finance České spořitelny. Před nástupem do PPF banky a. s., pracoval jako vedoucí controlingu a zástupce finančního ředitele v Credit Lyonnais bank Praha a ve stejné funkci v organizační složce Credit Agricole bank Praha. V PPF bance a. s. působil od září 2012 jako poradce generálního ředitele a od ledna 2014 je ředitelem divize finančního řízení. V květnu 2016 se stal členem představenstva.

Ing. Gabriela Mošovská, MBA členka představenstva

Narozena v roce 1972. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Při studiích pracovala v investiční společnosti Lifox a. s., poté ve skupině České pojišťovny a. s., jako senior analytik a členka představenstva Tesla Votice a. s. V letech 1998 – 2004 působila v Raiffeisenbank a. s. v divizi řízení rizik. V roce 2005 zakončila MBA studium na Sheffield Hallam University, UK. Od roku 2004 do konce roku 2007 zastávala různé pozice v Raiffeisen International Bank-Holding AG ve Vídni, naposledy jako Deputy Head of Network Credit Management & Team Coordinator CIS. Od roku 2008 do konce roku 2015 působila v Raiffeisen Bank International AG jako Director Credit Risk – Construction and Real Estate. V PPF bance a. s. působí od ledna 2016 jako ředitelka divize řízení rizik. V listopadu 2016 se stala členkou představenstva.

Ing. Igor Kottman člen představenstva

Narozen v roce 1965. Absolvoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Pracoval v ZOS Zvolen a poté na MZV SR. Od roku 1994 zastával různé funkce v podnikovém bankovnictví v Citibank v Česku, na Slovensku, v Ugandě a v Rusku. Od roku 2009 působil jako Citi Country Officer v Citibank Europe plc, na Slovensku. V PPF bance a. s. pracuje od ledna 2016 jako ředitel divize obchodu. V lis­topadu 2016 se stal členem představenstva.

Dozorčí rada
Ing. Ladislav Chvátal - předseda dozorčí rady

Narozen v roce 1963. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových funkcí. Od roku 1998 do roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu. V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners. Od roku 2011 je odpovědný za budování a rozvoj agroholdingu RAV v Ruské federaci. Je předsedou dozorčí rady společnosti CETIN.

Mgr. Jiří Janoušek - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1978. Po absolvování Právnické fakulty UK působil v letech 2003 až 2007 v Československé obchodní bance, a.s. se specializací na soudní a zahraniční rozhodčí řízení a úpadkové právo. V letech 2007 až 2008 pracoval jako právník v Českomoravské stavební spořitelně, a.s. se zaměřením na obchodní zastoupení a soudní řízení s ním spojená. Po koncipientské praxi působí od roku 2012 jako samostatný advokát. Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na občanské, korporátní právo a soudní spory.

Mgr. Nadežda Priečinská - členka dozorčí rady

Narozena v roce 1974 v Nitře. Vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studia v roce 1997 nastoupila do advokátní kanceláře jako advokátní koncipientka. V roce 2000 vykonala advokátní zkoušku a je zapsána v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou. Od roku 2001 vykonává samostatnou advokátní praxi. Ve své advokátní praxi se věnuje právním vztahům k nemovitostem, obchodnímu právu, občanskému právu a korporátnímu právu. Od roku 2007 je členkou dozorčí rady společnosti Accredio, a.s.

Ing. Lenka Baramová - členka dozorčí rady

Narozena v roce 1965. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v roce 1987 nastoupila do Komerční banky, a. s. (tehdy pobočka SBČS). V letech 1993–1994 pracovala v pobočce ABN AMRO Bank N. V. v Praze, v oddělení úvěrového rizika, v letech 1994–2000 v Calyon (tehdy Credit Lyonnais Bank Praha, a. s.), nejprve v oddělení podnikového bankovnictví a poté v útvaru corporate finance. V letech 2000–2002 pracovala v poradenské společnosti Celestis Finance, s. r. o. Od roku 2002 pracuje v PPF bance a. s., v současné době jako vedoucí oddělení strukturovaného financování.

Bohuslav Samec - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1959. Absolvoval dva semestry Peněžní ekonomie a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1985–1993 zastával manažerské funkce v oblasti služeb. Ve skupině PPF působil od roku 1994 v různých manažerských funkcích. Deset let zastával funkci člena Představenstva PPF burzovní společnosti, působil v dozorčích radách společností Slezan Frýdek-Místek a Gramofonové závody. V současné době je zaměstnán u s. p. Česká pošta na úseku korporátní správy. Je také členem výboru pro audit PPF banky a. s.

Ing. Martin Hýbl - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1974. Vystudoval Obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné, obor ekonomika podnikání. V roce 1998 nastoupil do společnosti ČP Leasing, a. s., a postupně zastával funkce finančního analytika, ředitele odboru finančního řízení, finančního ředitele a člena představenstva. V letech 2003 až 2005 působil ve skupině PPF na různých postech finančního řízení. Od roku 2005 pracuje v PPF bance, a. s., nejprve pracoval jako ředitel odboru treasury HC a ředitel odboru investičních služeb a nyní je ředitelem odboru bankovních služeb pro institucionální a korporátní klienty.

Výbor pro audit
Ing. Jitka Mašátová - předsedkyně výboru pro audit

Narozena v roce 1978. Absolvovala Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, obor měnová a hospodářská politika. V průběhu studia nastoupila do sekce bankovního dohledu České národní banky, kde pracovala na různých postech celkem 4 roky. Od roku 2005 pracovala v PPF, a. s., v útvaru Group Internal Audit a od roku 2007 jako Head of Group Internal Audit. V roce 2011 byla členkou dozorčí rady společnosti SAZKA sázková kancelář, a. s.

Ing. Valdemar Linek - místopředseda výboru pro audit

Narozen v roce 1971. Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, obor podniková ekonomie a účetnictví a finanční řízení podniku. Dále je absolventem postgraduálního studia Mezinárodně uznávané účetní standardy a je certifikovaným bilančním účetním. Po absolvování Vysoké školy ekonomické nastoupil do funkce asistenta auditora v auditorské společnosti HZ Praha, spol. s r. o., kde od roku 1997 zastával funkci ředitele divize auditorů. Od roku 2003 působí jako společník a partner společnosti NEXIA AP, a. s., kde se specializuje na oblast statutárního auditu, ekonomického, finančního, účetního a daňového poradenství, Due Diligence, forenzních šetření, rozborů hospodaření a analytické činnosti.

Bohuslav Samec - člen výboru pro audit

Narozen v roce 1959. Absolvoval dvousemestrální studium Peněžní ekonomie a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1985–1993 vykonával manažerské funkce v oblasti služeb. Ve skupině PPF působil od roku 1994 na různých manažerských postech. Deset let zastával funkci člena představenstva PPF burzovní společnosti, a. s., působil v dozorčích radách společností SLEZAN Frýdek-Místek, a. s., a Gramofonové závody, a. s. V současné době je zaměstnán u s. p. Česká pošta v oblasti korporátní správy. Je také členem dozorčí rady PPF banky a. s.


Finanční výsledky

Základní údaje o bance
Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
PPF banka 2020 29.04.2021 29.04.2021 345,58 KB PDF
Výroční zprávy
Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
PPF Financial Holdings B.V. - Annual Accounts 2019 27.07.2020 27.07.2020 1,74 MB PDF
PPF banka - Výroční zpráva 2020 29.04.2021 29.04.2021 5,7 MB PDF

Dokumenty a informace

Povinně uveřejňované informace: