Hledat

Jsme s vámi, když potřebujete
dohlédnout za obzor


O PPF bance

Jsme nedílnou součástí investiční skupiny PPF a centrem jejích finančních aktivit. Naši hlavní akcionáři, skupina PPF a hlavní město Praha, nám poskytují silné a stabilní zázemí. Jsme ryze česká banka, s českými vlastníky, s českým vedením a s veškerým rozhodováním v České republice. Poskytujeme spektrum finančních a investičních služeb pro korporátní, veřejný i privátní sektor. Jsme velmi aktivní na trhu českých státních dluhopisů, čímž pomáháme českému státu při financování jeho potřeb. Ministerstvo financí ČR nás pravidelně vyhodnocuje mezi nejlepšími bankami na trhu českých státních dluhopisů.

O skupině PPF

PPF je mezinárodní investiční skupina s pevnými kořeny v České republice. Podniká ve 24 zemích na 3 kontinentech. Společnosti patřící do skupiny PPF jsou zastoupeny v různých oborech od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Skupina PPF, zastoupena svými dceřinými společnostmi, patří mezi TOP 10 plátců daní v ČR.


Struktura akcionářů

92,96 % Majoritním akcionářem PPF banky je
PPF Financial Holdings a.s.
6,73 %* Minoritní podíl vlastní
Hlavní město Praha
*Ostatní méně než 1%

Historie

1992 Založení banky pod obchodním jménem ROYAL BANKA CS, a. s.

1995 Přejmenování banky na První městskou banku, a. s., majoritním akcionářem se stalo hlavní město Praha

2002 Majoritním akcionářem a strategickým investorem se stala Česká pojišťovna, a. s., člen finanční skupiny PPF

2003 Plná integrace do PPF skupiny

2004 Přejmenování společnosti na PPF banka a. s.


Lidé

Vedení banky
Ing. Petr Jirásko generální ředitel

Narozen v roce 1973. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, během studia absolvoval roční stáž na International College of Queensland v Brisbane. Při studiu získal praxi ve společnostech Budějovický Budvar, n. p., Investa Příbram, a. s., Credit Lyonnais Bank Praha, a. s., a Tabák, a. s. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. V letech 2000–2002 působil v Komerční bance, a. s., naposledy jako Head of Derivatives Desk. Ve skupině PPF je od roku 2002. Do roku 2004 pracoval v PPF burzovní společnosti a. s., odkud v dubnu téhož roku přešel do PPF banky a. s., do funkce ředitele divize finanční trhy. Předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal v říjnu 2013.

Ing. Jaroslava Studenovská ředitelka divize operations

Narozena v roce 1968. Absolvovala obor obecná ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1992–1998 pracovala v České spořitelně, a. s., v různých funkcích v divizi investičního bankovnictví. V letech 1999–2001 zastávala post ředitelky odboru vypořádání v IPB/ČSOB, a. s. Od roku 2001 do roku 2005 působila jako ředitelka Back-office Treasury v Raiffeisenbank, a. s. V PPF bance a. s., pracuje od ledna 2006 a od května roku 2007 je ředitelkou divize operations. Od roku 2012 je členkou představenstva a od prosince 2016 jeho místopředsedkyní.

Ing. Miroslav Hudec ředitel divize finančního řízení

Narozen v roce 1966. Vystudoval obor ekonomika a řízení průmyslu na VŠCHT Pardubice. Pracoval jako vedoucí finančních útvarů Monokrystaly Turnov, a. s., a Šroubárna Turnov, a. s. Poté přešel do divize finance České spořitelny. Před nástupem do PPF banky a. s., pracoval jako vedoucí controlingu a zástupce finančního ředitele v Credit Lyonnais bank Praha a ve stejné funkci v organizační složce Credit Agricole bank Praha. V PPF bance a. s. působil od září 2012 jako poradce generálního ředitele a od ledna 2014 je ředitelem divize finančního řízení. V květnu 2016 se stal členem představenstva.

Mgr. Luboš Prchal, Ph.D. ředitel divize řízení rizik

Narozen v roce 1980. Vystudoval obor Matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde rovněž absolvoval doktorské studium spojené se studiem na University Paul Sabatier v Toulouse ve Francii. Rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního sektoru získal ve společnosti Ernst & Young s.r.o., kde pracoval v letech 2007 – 2019, od roku 2016 na pozici partner a od roku 2018 jako CESA Financial Services Risk Management Leader. Do PPF banky a.s. nastoupil v listopadu 2020 na pozici poradce generálního ředitele, poté poradce ředitele divize řízení rizik, v listopadu 2021 se stal členem představenstva a ředitelem divize řízení rizik.

Ing. Karel Tregler, Ph.D. ředitel divize komerční a investiční bankovnictví

Narozen v roce 1978. Absolvoval inženýrské a posléze doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance. V roce 2009 úspěšně dokončil postgraduální studium na Chartered Financial Analyst Institute. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2000. Nejprve pracoval ve společnosti PPF burzovní a. s. jako akciový analytik, v roce 2004 přešel do společnosti PPF Asset Management na pozici portfolio manažera. Od roku 2008 působil v Generali PPF Asset Management jako senior portfolio manažer. V roce 2014 zahájil svou kariéru v PPF bance a.s. jako ředitel divize finanční trhy, v listopadu 2021 byl jmenován do funkce člena představenstva a ředitele divize komerční a investiční bankovnictví.

Ing. Daniel Votápek, MBA ředitel divize IT

Narozen v roce 1974. Vystudoval obor Počítačová věda a IT na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě elektrotechnické a informatiky. V rámci svého dalšího vzdělávání absolvoval v roce 2008 studium Master of Business Administration na Sheffield Hallam University ve Velké Británii. Od roku 1999 postupně získával zkušenosti v českých i mezinárodních společnostech v oblasti informačních technologií a v projektovém řízení. Nejprve v RadioMobilu a.s., poté v T-Mobile Czech Republic a.s., kde se během svého působení stal vice prezidentem IT. Kromě zodpovědnosti za korporátní IT systémy a IT architekturu měl na starost i rozvoj a bezpečnost IT prostředí, včetně implementace nových technologií a jejich dopadu na byznys společnosti napříč několika zeměmi v rámci skupiny Deutsche Telekom. V roce 2012 nastoupil na pozici ředitel IT vývoje do ČSOB, kde se později stal ředitelem IT DevOps pro oblast fyzické distribuce, úvěrů, finančních trhů a České pošty. Byl zodpovědný za IT strategii, core banking systémy v Česku i na Slovensku, IT aplikace i jejich architekturu v rámci skupiny ČSOB a v neposlední řadě také za transformaci společnosti a jejích IT procesů do agilního a více efektivního způsobu práce. V červnu 2022 byl jmenován do funkce ředitele divize IT v PPF bance a.s.

Ing. Pavel Ditz ředitel odboru interní audit

Narozen v roce 1965. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze. V letech 1988–1991 působil ve společnosti Kovoprojekta Praha, s.p. Poté nastoupil do společnosti Komerční banka, a. s., kde setrval na manažerských pozicích až do roku 2001. V tomto roce přešel do společnosti ENIT, a. s., kde zastával post výkonného ředitele. V roce 2003 nastoupil do PPF banky a. s. do funkce ředitele odboru obchodu s pohledávkami. Jako ředitel odboru interního auditu působí od září 2005.

Mgr. Václav Zelenka ředitel odboru compliance

Narozen v roce 1972. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po jednoročních profesních zkušenostech z Ministerstva vnitra ČR a ze společnosti Expandia Banka, a. s. působil v letech 2001–2006 ve společnosti eBanka, a. s., kde od roku 2003 zastával post ředitele divize právní podpory. Do PPF banky a. s. nastoupil v prosinci roku 2006 do funkce ředitele odboru compliance.

Mgr. Marek Polák ředitel odboru právního

Narozen v roce 1988. Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Během studia získal praxi v předních českých advokátních kancelářích. V letech 2012-2014 působil jako právník v Komerční bance, a.s. Poté nastoupil do PPF banky a.s. nejprve na pozici právník a později zastával funkci právník – senior. Za tu dobu získal mnoho zkušeností napříč celým bankovním byznysem i skupinou PPF a podílel se na mnoha významných bankovních projektech, které posílily jeho profesionalitu v oboru. V roce 2022 byl jmenován do funkce ředitele odboru právního.

Ing. Martina Veselá ředitelka odboru kanceláře GŘ a HR

Narozena v roce 1983. Vystudovala obor Provoz a ekonomika na České zemědělské univerzitě v Praze. V HR oblasti pracuje již 18 let, postupně získávala zkušenosti s vytvářením, nastavením a implementováním personální strategie v souladu se strategickými cíli dané společnosti, včetně řízení personálních procesů. V rámci svého oboru se dále vzdělává, aktuálně na Oxford Business Education Institute. Od roku 2016 do března roku 2022 pracovala v Equa bank a.s. na pozici Head of HR Department. V dubnu 2022 nastoupila do PPF banky a.s. na pozici ředitelky odboru kanceláře GŘ a HR.

Představenstvo
Ing. Petr Jirásko předseda představenstva

Narozen v roce 1973. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, během studia absolvoval roční stáž na International College of Queensland v Brisbane. Při studiu získal praxi ve společnostech Budějovický Budvar, n. p., Investa Příbram, a. s., Credit Lyonnais Bank Praha, a. s., a Tabák, a. s. Od roku 1998 pracoval v Credit Lyonnais Bank Praha, a. s. V letech 2000–2002 působil v Komerční bance, a. s., naposledy jako Head of Derivatives Desk. Ve skupině PPF je od roku 2002. Do roku 2004 pracoval v PPF burzovní společnosti a. s., odkud v dubnu téhož roku přešel do PPF banky a. s., do funkce ředitele divize finanční trhy. Předsedou představenstva a generálním ředitelem se stal v říjnu 2013.

Ing. Jaroslava Studenovská místopředsedkyně představenstva

Narozena v roce 1968. Absolvovala obor obecná ekonomická teorie na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1992–1998 pracovala v České spořitelně, a. s., v různých funkcích v divizi investičního bankovnictví. V letech 1999–2001 zastávala post ředitelky odboru vypořádání v IPB/ČSOB, a. s. Od roku 2001 do roku 2005 působila jako ředitelka Back-office Treasury v Raiffeisenbank, a. s. V PPF bance a. s., pracuje od ledna 2006 a od května roku 2007 je ředitelkou divize operations. Od roku 2012 je členkou představenstva a od prosince 2016 jeho místopředsedkyní.

Ing. Miroslav Hudec člen představenstva

Narozen v roce 1966. Vystudoval obor ekonomika a řízení průmyslu na VŠCHT Pardubice. Pracoval jako vedoucí finančních útvarů Monokrystaly Turnov, a. s., a Šroubárna Turnov, a. s. Poté přešel do divize finance České spořitelny. Před nástupem do PPF banky a. s., pracoval jako vedoucí controlingu a zástupce finančního ředitele v Credit Lyonnais bank Praha a ve stejné funkci v organizační složce Credit Agricole bank Praha. V PPF bance a. s. působil od září 2012 jako poradce generálního ředitele a od ledna 2014 je ředitelem divize finančního řízení. V květnu 2016 se stal členem představenstva.

Mgr. Luboš Prchal, Ph.D. člen představenstva

Narozen v roce 1980. Vystudoval obor Matematická statistika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde rovněž absolvoval doktorské studium spojené se studiem na University Paul Sabatier v Toulouse ve Francii. Rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního sektoru získal ve společnosti Ernst & Young s.r.o., kde pracoval v letech 2007 – 2019, od roku 2016 na pozici partner a od roku 2018 jako CESA Financial Services Risk Management Leader. Do PPF banky a.s. nastoupil v listopadu 2020 na pozici poradce generálního ředitele, poté poradce ředitele divize řízení rizik, v listopadu 2021 se stal členem představenstva a ředitelem divize řízení rizik.

Ing. Karel Tregler, Ph.D. člen představenstva

Narozen v roce 1978. Absolvoval inženýrské a posléze doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, obor finance. V roce 2009 úspěšně dokončil postgraduální studium na Chartered Financial Analyst Institute. Do skupiny PPF nastoupil v roce 2000. Nejprve pracoval ve společnosti PPF burzovní a. s. jako akciový analytik, v roce 2004 přešel do společnosti PPF Asset Management na pozici portfolio manažera. Od roku 2008 působil v Generali PPF Asset Management jako senior portfolio manažer. V roce 2014 zahájil svou kariéru v PPF bance a.s. jako ředitel divize finanční trhy, v listopadu 2021 byl jmenován do funkce člena představenstva a ředitele divize komerční a investiční bankovnictví.

Dozorčí rada
Ing. Ladislav Chvátal - předseda dozorčí rady

Narozen v roce 1963. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor automatizované systémy řízení v ekonomice. Do skupiny PPF přišel v roce 1994. V rámci skupiny PPF pracoval v celé řadě vedoucích klíčových funkcí. Od roku 1998 do roku 2007 jako CEO řídil rozvoj a mezinárodní expanzi skupiny Home Credit. Zároveň působil v roli výkonného ředitele skupiny PPF pro retailové bankovnictví a spotřebitelské financování s odpovědností za strategické řízení eBanky a ČP Leasingu. V letech 2009 až 2014 působil ve vedení PPF Partners.

Ing. Lenka Baramová - členka dozorčí rady

Narozena v roce 1965. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v roce 1987 nastoupila do Komerční banky, a. s. (tehdy pobočka SBČS). V letech 1993–1994 pracovala v pobočce ABN AMRO Bank N. V. v Praze, v oddělení úvěrového rizika, v letech 1994–2000 v Calyon (tehdy Credit Lyonnais Bank Praha, a. s.), nejprve v oddělení podnikového bankovnictví a poté v útvaru corporate finance. V letech 2000–2002 pracovala v poradenské společnosti Celestis Finance, s. r. o. Od roku 2002 pracuje v PPF bance a. s., v současné době jako Obchodní poradce - senior.

Bohuslav Samec - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1959. Absolvoval dvousemestrální studium Peněžní ekonomie a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1985–1993 vykonával manažerské funkce v oblasti služeb. Ve skupině PPF působil od roku 1994 v různých manažerských funkcích. Deset let zastával funkci člena představenstva PPF burzovní společnosti a.s., působil v dozorčích radách společností Slezan Frýdek-Místek a.s. a Gramofonové závody, a.s. V současné době je zaměstnán u s. p. Česká pošta v úseku generálního ředitele. Je také členem výboru pro audit PPF banky a. s.

Ing. Martin Hýbl - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1974. Vystudoval Obchodně-podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Karviné, obor ekonomika podnikání. V roce 1998 nastoupil do společnosti ČP Leasing, a. s., a postupně zastával funkce finančního analytika, ředitele odboru finančního řízení, finančního ředitele a člena představenstva. V letech 2003 až 2005 působil ve skupině PPF na různých postech finančního řízení. Od roku 2005 pracuje v PPF bance, a. s., nejprve pracoval jako ředitel odboru treasury HC a ředitel odboru investičních služeb a nyní je ředitelem odboru investiční a transakční služby.

Ing. Aleš Kozelský, Ph.D. - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1967. Absolvoval inženýrské studium v oboru automatizované systémy řízení v ekonomice a doktorandské studium v oboru podnikatelství na Ekonomické fakultě VŠB-TUO v Ostravě. Pracoval jako burzovní makléř a portfolio manažer v celé řadě finančních institucí (Moravia Banka, Creditanstalt Securities, Guttmann & Cie, Delta Securities, QUORUM Pro). Své praktické zkušenosti z oblasti kapitálového trhu následně uplatnil v institucích zajišťujících dohled nad kapitálovým trhem (Komise pro cenné papíry, Česká národní banka).

Ing. Štěpán Křeček - člen dozorčí rady

Narozen v roce 1989. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Ekonomie a hospodářská správa. Od roku 2012 pracoval jako ekonomický analytik. Na pozici hlavního ekonoma u licencovaného obchodníka s cennými papíry BH Securities, který je členem Burzy cenných papírů Praha, působí od roku 2017. V roce 2022 se stal členem Poradního sboru předsedy vlády České republiky. V minulosti působil v krajské komisi pro veřejné zakázky či v městských komisích pro mobiliář, výběrová řízení a prodej majetku.

Výbor pro audit
Ing. Valdemar Linek - předseda výboru pro audit
 • Datum narození: 29. 5. 1971
 • Adresa místa pobytu: Zdická 1387/19, Praha 5 – Radotín
 • Vznik členství: 10. 12. 2009, předseda výboru pro audit od 1. 10. 2021

Absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace podniková ekonomie, účetnictví a finanční řízení podniku. Dále absolvoval dvousemestrální postgraduální studium Mezinárodně uznávané účetní standardy. Je certifikovaným bilančním účetním a registrovaným asistentem auditora. V letech 1997–2003 působil ve společnosti HZ Praha, spol. s r.o., jako ředitel divize auditorů zodpovědný za auditorské zakázky, ekonomické poradenství, due diligence a forenzní šetření. Od roku 1999 působí ve společnosti PRAGUE ACCOUNTING SERVICES s.r.o. (znalecký ústav v oboru ekonomika) jako jednatel zodpovědný za zpracování znaleckých posudků v oblasti podnikových kombinací, účetnictví, daní a oceňování majetku a firem. Od roku 2005 působí ve společnosti PRAGUE TAX SERVICES a.s. jako ředitel společnosti odpovědný za výkon ekonomického, účetního a daňového poradenství. Od roku 2003 působí v auditorské společnosti NEXIA AP a.s. jako předseda představenstva, ředitel společnosti a partner pro forenzní zakázky, zakázky v oblasti projektového poradenství. V letech 2011–2018 byl členem výboru pro audit Air Bank a.s.

Ing. Jitka Mašátová - místopředsedkyně výboru pro audit
 • Datum narození: 21. 1. 1978
 • Adresa místa pobytu: Heinemannova 2698/11, Praha 6 – Dejvice
 • Vznik členství: 29. 4. 2013, místopředsedkyně výboru pro audit od 1. 10. 2021

Absolvovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor měnová a hospodářská politika Fakulty financí a účetnictví. V průběhu studia nastoupila do sekce Bankovního dohledu České národní banky, kde pracovala na různých pozicích celkem 4 roky. Od roku 2005 pracuje v PPF a.s. v útvaru Group Internal Audit a od roku 2007 jako Head of Group Internal Audit. V roce 2011 byla členkou dozorčí rady společnosti SAZKA sázková kancelář, a.s. Od roku 2018 je členkou dozorčí rady PPF a.s. Od roku 2021 působí i jako Chief Internal Audit Officer v PPF Financial Holdings a.s.

Bohuslav Samec - člen výboru pro audit
 • Datum narození: 29. 7. 1959
 • Adresa místa pobytu: Řehníkova 2175, Hostivice
 • Vznik členství: 10. 12. 2009

Absolvoval dvousemestrální studium Peněžní ekonomie a bankovnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. V letech 1985–1993 vykonával manažerské funkce v oblasti služeb. Ve skupině PPF působil od roku 1994 v různých manažerských funkcích. Deset let zastával funkci člena představenstva PPF burzovní společnosti a.s., působil v dozorčích radách společností Slezan Frýdek-Místek a.s. a Gramofonové závody, a.s. V současné době je zaměstnán u s. p. Česká pošta v úseku generálního ředitele. Od roku 2006 je členem dozorčí rady PPF banky a.s.


Finanční výsledky

Základní údaje o bance
Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
PPF banka 2022 30.04.2023 30.04.2023 1.43 MB PDF
Výroční zprávy
Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
PPF banka - Výroční zpráva 2023 29.04.2024 29.04.2024 6.23 MB PDF

Dokumenty a informace

Povinně uveřejňované informace:

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

 1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
 2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.