Hledat

Směrnice MiFID

  • Označení pro soubor evropských regulací upravující poskytování investičních služeb
  • V této části naleznete informace a dokumenty, které je PPF banka povinna zveřejnit

Směrnice Evropského parlamentu o trzích s finančními nástroji, označovaná jako Směrnice MiFID II a další navazující právní předpisy s účinností od 3.1.2018 přináší změny v oblasti poskytování investičních služeb, zejména ve vztahu k ochraně klientů. V této souvislosti byl významně novelizován zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V souladu s pravidly poskytování investiční služeb zde PPF banka uveřejňuje povinné informace týkající se PPF banky, investičních nástrojů a rizik s nimi souvisejících, pravidel provádění pokynů a smluvní dokumentace.

Dovolujeme si Vás odkázat na článek 3 (Poskytování informací) Obchodních podmínek PPF banky pro investiční služby, který přehledně a v souhrnu uvádí základní předsmluvní informace, které je PPF banka povinna poskytnout svým klientům před uzavřením smluvního vztahu. Pracovníci PPF banky Vám rádi předají tyto informace i v papírové podobě.

Obchodní podmínky PPF banky pro investiční služby, Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Ceník lze nalézt v sekci Produktové informace.

Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
Neprofesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů 27.04.2021 27.04.2021 206,31 KB PDF
Profesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů 27.04.2021 27.04.2021 204,46 KB PDF
Seznam převodních míst, brokerů a autorizovaných správců 01.10.2020 01.12.2020 242,16 KB PDF
Náklady a poplatky týkající se derivátových Investičních nástrojů 01.10.2020 01.10.2020 259,53 KB PDF
Modelové scénáře nákladů 01.10.2020 01.10.2020 294,92 KB PDF
Katalog střetů zájmů 01.10.2020 01.10.2020 228,66 KB PDF
Časový rozvrh 01.10.2020 01.10.2020 227,13 KB PDF
Informace o pobídkách 01.10.2020 01.10.2020 233,95 KB PDF
Informace o rizicích a investičních nástrojích 01.10.2020 01.10.2020 345,39 KB PDF
Informace o nové smluvní dokumentaci 26.07.2019 26.07.2019 308,82 KB PDF

Poobchodní transparentnost

Pro přidělení hesla nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: transparentnost@ppfbanka.cz