Hledat

Směrnice MiFID

  • Označení pro soubor evropských regulací upravující poskytování investičních služeb
  • V této části naleznete informace a dokumenty, které je PPF banka povinna zveřejnit

Směrnice Evropského parlamentu o trzích s finančními nástroji, označovaná jako Směrnice MiFID II a další navazující právní předpisy s účinností od 3.1.2018 přináší změny v oblasti poskytování investičních služeb, zejména ve vztahu k ochraně klientů. V této souvislosti byl významně novelizován zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V souladu s pravidly poskytování investiční služeb zde PPF banka uveřejňuje povinné informace týkající se PPF banky, investičních nástrojů a rizik s nimi souvisejících, pravidel provádění pokynů a smluvní dokumentace.

Dovolujeme si Vás odkázat na článek 3 (Poskytování informací) Obchodních podmínek PPF banky pro investiční služby, který přehledně a v souhrnu uvádí základní předsmluvní informace, které je PPF banka povinna poskytnout svým klientům před uzavřením smluvního vztahu. Pracovníci PPF banky Vám rádi předají tyto informace i v papírové podobě.

Obchodní podmínky PPF banky pro investiční služby, Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Ceník lze nalézt v sekci Produktové informace.

Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
Neprofesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů 20.04.2020 20.04.2020 205,89 KB PDF
Profesionálové 5 nejlepších převodních míst uspokojování pokynů 20.04.2020 20.04.2020 210,37 KB PDF
Informace o nové smluvní dokumentaci 26.07.2019 26.07.2019 308,82 KB PDF
Informace o rizicích a investičních nástrojích 25.04.2019 25.04.2019 341,69 KB PDF
Náklady a poplatky týkající se derivátových Investičních nástrojů, účinné od 1. 11. 2018 30.10.2018 01.11.2018 248,22 KB PDF
Modelové scénáře nákladů, účinné od 1. 11. 2018 30.10.2018 01.11.2018 293,66 KB PDF
Analýza a závěry uspokojování pokynů 28.04.2018 28.04.2018 57,86 KB PDF
Smlouva o poskytování investičních služeb 20.12.2018 03.01.2018 250,8 KB PDF
Rozvrh dne 20.12.2018 01.01.2018 228,55 KB PDF
Katalog střetů zájmů 20.12.2018 01.01.2018 233,18 KB PDF

Poobchodní transparentnost

Pro přidělení hesla nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: transparentnost@ppfbanka.cz