Hledat

18/04/2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12. 2013 dosáhla 104,8 mld. Kč.


Shrnutí: 


Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12. 2013 dosáhla 104,8 mld. Kč.

Celkové čisté výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky) vzrostly meziročně o 3,5 % a poprvé v historii překonaly 2 mld. Kč.

I přes nárůst opravných položek ke klasifikovaným úvěrům dokázala PPF banka v roce 2013 vygenerovat zisk po zdanění ve výši 571 mil. Kč a dosáhnout rentability vlastního kapitálu (ROAE) na úrovni 10,3 %.

Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 12. 2013 hodnoty 11,7 % a ve srovnání s koncem roku 2012 se zvýšila o 1,2 procentního bodu.

V roce 2013 využila PPF banka příznivé situace v určitém segmentu finančních trhů a emitovala podřízený dluh v objemu 1,4 mld. Kč.
 


Valná hromada v roce 2013 rozhodla o výplatě dividendy v celkové výši 1,4 mld. Kč.
Generální ředitel a předseda představenstva PPF banky Petr Jirásko uvedl: „I přes nepříznivé ekonomické podmínky jsme v uplynulém roce dokázali dosáhnout rekordní úrovně čistých bankovních výnosů. Pružně jsme reagovali na měnící se prostředí i na ekonomický vývoj v ČR i ve světě. Chtěl bych zvlášť zdůraznit aktivní podíl PPF banky na přípravě několika významných a svým způsobem unikátních operací s dluhopisy, ať už v rámci skupiny PPF s ruskou Home Credit & Finance Bank nebo nově na finančních trzích ve střední Evropě pro společnost Kofola.“


Finanční výsledky:Klíčové ukazatele CZK mil. 

2012

2013Celková aktiva

76 843

104 818Vlastní kapitál celkem

5 937

5 132Zisk před zdaněním

1 144

783Zisk po zdanění

945

572
Celková bilanční suma vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč na 104 mld. Kč a poprvé v historii banky přesáhla hranici 100 mld. Kč. Pohledávky za klienty vzrostly v roce 2013 o 24 % a k 31. 12. 2013 dosáhly 31,4 mld. Kč. Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které v roce 2013 vzrostly o 21,3 mld. Kč na 75,9 mld. Kč a ke konci roku 2013 představovaly 72,4 % celkové bilanční sumy.

Celkové čisté výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky) vzrostly v roce 2013 meziročně o 3,5 % a poprvé v historii banky překonaly 2 mld. Kč. Jejich nárůst byl ovlivněn především čistým úrokovým výnosem, který v roce 2013 dosáhl 1,935 mld. Kč oproti 1,358 mld. Kč v roce 2012. Čisté výnosy z poplatků a provizí poklesly meziročně o 3,1 % na 288 mil. Kč.

Zásluhou velmi obezřetného přístupu banky ke klasifikaci úvěrů došlo v roce 2013 k navýšení objemu klasifikovaných úvěrů o 1,304 mld. Kč na 4,388 mld. Kč; jejich podíl na celkových úvěrech dosáhl 13,4 % k 31. 12. 2013. Podíl NPL na celkových úvěrech činil ke stejnému datu 9,4 %. I přes výraznou tvorbu opravných položek ke klasifikovaným úvěrům vygenerovala banka v roce 2013 zisk po zdanění ve výši 571,5 mil. Kč.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) v roce 2013 činila 10,3 % a rentabilita celkových aktiv (ROAA) 0,63 %. Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 12. 2013 hodnoty 11,7 % a ve srovnání s koncem roku 2012 se zvýšila o 1,2 procentního bodu.

V roce 2013 využila banka příznivé situace v určitém segmentu finančních trhů a emitovala podřízený dluh v objemu 1,4 mld. Kč.

Valná hromada rozhodla v loňském roce o výplatě dividendy v celkové výši téměř 1,4 mld. Kč.
PPF banka a.s. je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., druhým největším akcionářem je hlavní město Praha držící 6,7% podíl.