Hledat

05/08/2014 PPF Arena 2 B.V.: Zveřejnění detailních výsledků povinné nabídky převzetí akcií O2 CR

PPF Arena 2 B.V., která je součástí skupiny PPF, oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí ve vztahu k akciím vydaným společností O2 Czech Republic a.s. (O2 CR).


PPF Arena 2 B.V., která je součástí skupiny PPF, oznamuje výsledky povinné nabídky převzetí ve vztahu k akciím vydaným společností O2 Czech Republic a.s. (O2 CR). 

Na základě povinné nabídky převzetí uveřejněné dne 2. 6. 2014, jejíž doba závaznosti skončila 30. 6. 2014, PPF Arena 2 B.V. nabyla celkem 22 596 351 akcií O2 CR se jmenovitou hodnotou 87 Kč. Ty dohromady představují cca 7,159% podíl na základním kapitálu O2 CR a 7,284% podíl na hlasovacích právech. 

S ohledem na počet nabytých akcií a získaný podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu O2 CR nebyly splněny podmínky pro vznik dodatečné nabídkové povinnosti. 

PPF Arena 2 B.V. obdržela v průběhu doby závaznosti nabídky převzetí akceptace ve vztahu k celkem 50 815 238 akciím O2 CR, reprezentující cca 16,099% podíl na základním kapitálu a 16,380% podíl na hlasovacích právech. Nicméně vzhledem k závažným formálním nedostatkům některých akceptací učiněných v rozporu s nabídkovým dokumentem, byla PPF Arena 2 B.V. nucena akceptace ve vztahu k celkem 28 218 887 akciím O2 CR odmítnout a tyto akcie nenabyla. 

PPF banka a.s. byla pověřena společností PPF Arena 2 B.V.,  aby jako obchodník s cennými papíry a účastník Centrálního depozitáře jednala v procesu povinné nabídky převzetí akcií společnosti O2 Czech Republic, a.s., jako agent zodpovědný za vypořádání převodů akcií a poskytování protiplnění za převedené akcie.