Hledat

11/08/2014 Hospodářské výsledky PPF banky za první čtvrtletí roku 2014

“V prvním čtvrtletí roku 2014 jsme s čistým ziskem 273 milionů korun udrželi ziskovost stejného období loňského roku. PPF banka pokračovala v rozvoji svých klíčových obchodních aktivit a zvýšila objem úvěrů o 14 %, hlavně v segmentu exportního a strukturovaného financování. Bilanční suma činila téměř 100 miliard korun a rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) dosáhla 26 %.”


“V prvním čtvrtletí roku 2014 jsme s čistým ziskem 273 milionů korun udrželi ziskovost stejného období loňského roku.  PPF banka pokračovala v rozvoji svých klíčových obchodních aktivit a zvýšila objem úvěrů o 14 %, hlavně v segmentu exportního a strukturovaného financování. Bilanční suma činila téměř 100 miliard korun a rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) dosáhla 26 %.”
Petr Jirásko, generální ředitel

Shrnutí výsledků za období leden až březen 2014:
• Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2014 dosáhl 273 mil. Kč, což představuje srovnatelnou úroveň s 1Q 2013, kdy čistý zisk činil 276 mil. Kč. 
• Bilanční suma v porovnání s 1Q 2013 meziročně vzrostla o 13 % na úroveň 98 mld. Kč k 31. 3. 2014.  Proti 105 mld. Kč na konci roku 2013 je to mírný pokles.      
• Úvěry klientům meziročně vzrostly o 14 % na 31 mld. Kč k 31. 3. 2014 a jejich objem je na úrovni konce roku 2013.
• Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. 3. 2014 hodnoty 13,1 % a ve srovnání s koncem roku 2013 se zvýšila o 1,4 procentního bodu.
• Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které meziročně vzrostly o 14 % na 80 mld. Kč k 31. 3. 2014 a představují 82 % celkové bilanční sumy.
PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,73 % drží Hlavní město Praha.