Hledat

28/08/2014 PPF banka ve druhém čtvrtletí s růstem aktiv i zisku


“V druhém čtvrtletí roku 2014 pokračovala PPF banka v růstu a zvýšila svou bilanční sumu téměř o pětinu na 115 miliard korun. Za růstem je především aktivní obchodní činnost, včetně zvýšení objemu poskytnutých úvěrů klientům. Čistý zisk vzrostl o více než 30 % v porovnání s druhým čtvrtletím loňského roku a za duben až červen 2014 tak přesáhl čtvrt miliardy korun.“
Petr Jirásko, generální ředitel

Shrnutí výsledků 2Q 2014:
• Čistý zisk po zdanění za druhé čtvrtletí (2Q) 2014 dosáhl 251 mil. Kč, což je o 78 mil.  Kč více, než ve srovnatelném období minulého roku. V kumulaci za první pololetí tedy čistý zisk po zdanění ve výši 524 mil. Kč překonal o 76 mil. Kč srovnatelnou úroveň roku 2013.
• Bilanční suma v porovnání s 2Q 2013 meziročně vzrostla o 19 % na úroveň 115 mld. Kč k 30. 6. 2014.
• Úvěry klientům meziročně vzrostly o 17 % na 33 mld. Kč k 30. 6. 2014, hlavně v segmentu Exportního a strukturovaného financování a jejich objem je o 7 % vyšší, než objem konce roku 2013.
• Celková kapitálová přiměřenost dosáhla k 30. 6. 2014 hodnoty 14 %, a ve srovnání s koncem roku 2013 se zvýšila o 2,3 procentního bodu.
• Hlavním zdrojem financování zůstaly závazky vůči klientům, které proti konci roku 2013 vzrostly o 13 % na 99 mld. Kč k 30. 6. 2014 a představují 86 % celkové bilanční sumy.

PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,73 % drží Hlavní město Praha.