Hledat

09/09/2015 PPF banka v pololetí s rekordním ziskem

“PPF banka dosáhla za první pololetí 2015 svého historicky nejlepšího výsledku hospodaření, když její čistý zisk vzrostl meziročně o víc jak polovinu na 826 milionu korun. Za výrazným nárůstem stojí zejména růst zisku z obchodování s cennými papíry a zlepšující se rizikový profil portfolia,“ uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

“PPF banka dosáhla za první pololetí 2015 svého historicky nejlepšího výsledku hospodaření, když její čistý zisk vzrostl meziročně o víc jak polovinu na 826 milionu korun. Za výrazným nárůstem stojí zejména růst zisku z obchodování s cennými papíry a zlepšující se rizikový profil portfolia,“ uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

Vybrané ukazatele za první pololetí 2015:
Čistý zisk po zdanění za první polovinu roku 2015 dosáhl 826 mil. Kč, což je o 302 milionů více (58 %), než ve srovnatelném období minulého roku.

Bilanční suma k 30. 6. 2015 v porovnání s koncem roku 2014 mírně poklesla na 105 miliard korun (-3 %).

Úvěry klientům činily za sledované období 30 miliard Kč a vklady přesáhly 74 miliard korun.

Komentář:
PPF bance se podařilo dosáhnout rekordního čistého zisku i přes prostředí extrémně nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na českém bankovním trhu, které vedly k poklesu úrokových marží a k poklesu čistých úrokových výnosů. Naopak na růstu výsledku se podílel zejména zisk z finančních operací (314 mil. CZK v porovnání s -69 mil. CZK v pololetí loňského roku). Pozitivní vliv mělo také rozpuštění opravných položek.


PPF banka v prvním pololetí 2015 dále posílila svoji kapitálovou vybavenost. Kapitálová přiměřenost v prvním pololetí vzrostla o 2,3 procentního bodu na 17,05 %, a pohybuje se tak v bezpečném pásmu. Výrazně převyšuje minimální úroveň danou regulací.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROAE) v prvním pololetí 2015 vzrostla na 27,4 %, tzn. na vysoce nadprůměrnou úroveň. Výrazný růst zaznamenala i rentabilita celkových aktiv.

V prvním pololetí se zlepšila i efektivnost hospodaření Banky měřená poměrovým ukazatelem cost/ income ratio, který poklesl na 27,9 % z 35 % v prvním pololetí 2014.