Hledat

02/06/2016 Hospodářské výsledky PPF banky za první čtvrtletí 2016

Shrnutí výsledků za období leden až březen 2016

Shrnutí výsledků za období leden až březen 2016

  • Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2016 dosáhl 263 mil. Kč, pokles proti stejnému období 2015 je hlavně vlivem jednorázového příspěvku do Resolučního fondu.
  • Bilanční suma k 31. 3. 2016 v porovnání s koncem března 2015 meziročně vzrostla ze 108 mld. Kč na úroveň 130 mld. Kč.
  • K 31.3.2016 úvěry klientům činily 24,6 mld. Kč a klientské vklady 87,9 mld. Kč.