Hledat

21/04/2017 PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2016

„Loňský rok byl pro PPF banku opět velmi úspěšným. Čistý zisk banky byl na úrovni 1 204 mil. Kč, objem úvěrů vzrostl o 15 procent a stali jsme se nejaktivnějším dealerem na primárním trhu českých státních dluhopisů,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Nejenom díky výborným finančním výsledkům PPF banka nadále posiluje svoji pozici na českém bankovním trhu,“ dodal.

 Hlavní finanční ukazatele pro rok 2016:

  Čistý zisk činil 1 204 mil. Kč.   Vlastní kapitál se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o téměř 19 % a dosáhl úrovně 8 750   mil. Kč.   Rentabilita vlastního kapitálu činila 14,75 %.   Objem úvěrů dosáhl výše 29,6 mld. Kč, což je nárůst o 15 % oproti předcházejícímu roku.   V loňském roce odvedla PPF banka 269 mil. Kč na dani z příjmu.

 „Loňský rok byl pro PPF banku opět velmi úspěšným. Čistý zisk banky byl na úrovni 1 204 mil. Kč, objem úvěrů vzrostl o 15 procent a stali jsme se nejaktivnějším dealerem na primárním trhu českých státních dluhopisů,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Nejenom díky výborným finančním výsledkům PPF banka nadále posiluje svoji pozici na českém bankovním trhu,“ dodal.

 Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2016 výše 1 808 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje téměř stejnou výši jako v roce 2015 (1 810 mil. Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2016 mírně klesly na 164 mil. Kč. V roce 2016 vykázala PPF banka zisk z finančních operací ve výši 476 mil. Kč, když v roce 2015 to bylo 482 mil. Kč. Za tímto stabilním výsledkem jsou zejména úspěchy při obchodování s cennými papíry.

 Celkové provozní výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky k poskytnutým úvěrům) dosáhly v roce 2016 výše 2 410 mil. Kč a mírně překročily hodnotu roku předcházejícího.

 PPF banka v roce 2016 dosáhla zisku před zdaněním 1 473 mil. Kč, což je proti roku 2015 snížení o 110 mil. Kč. Pokles souvisí s nárůstem provozních nákladů, které byly ovlivněny zejména jednorázovým příspěvkem do Fondu pro řešení krize (na záchranu bank a pojišťoven).

 Objem bilanční sumy se ve srovnání s koncem roku 2015 zvýšil o 32 % na 137 mld. Kč. Pohledávky za klienty vzrostly meziročně o 15 % na 29,6 mld. Kč, a to hlavně v sektoru nefinančních organizací.

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v roce 2016 činila 14,75 % a kapitálový poměr pro celkový kapitál dosáhl k 31. 12. 2016 hodnoty 15,86 %.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.