Hledat

21/04/2017 PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2016

„Loňský rok byl pro PPF banku opět velmi úspěšným. Čistý zisk banky byl na úrovni 1 204 mil. Kč, objem úvěrů vzrostl o 15 procent a stali jsme se nejaktivnějším dealerem na primárním trhu českých státních dluhopisů,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Nejenom díky výborným finančním výsledkům PPF banka nadále posiluje svoji pozici na českém bankovním trhu,“ dodal.

 Hlavní finanční ukazatele pro rok 2016:

  Čistý zisk činil 1 204 mil. Kč.   Vlastní kapitál se ve srovnání s rokem 2015 zvýšil o téměř 19 % a dosáhl úrovně 8 750   mil. Kč.   Rentabilita vlastního kapitálu činila 14,75 %.   Objem úvěrů dosáhl výše 29,6 mld. Kč, což je nárůst o 15 % oproti předcházejícímu roku.   V loňském roce odvedla PPF banka 269 mil. Kč na dani z příjmu.

 „Loňský rok byl pro PPF banku opět velmi úspěšným. Čistý zisk banky byl na úrovni 1 204 mil. Kč, objem úvěrů vzrostl o 15 procent a stali jsme se nejaktivnějším dealerem na primárním trhu českých státních dluhopisů,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Nejenom díky výborným finančním výsledkům PPF banka nadále posiluje svoji pozici na českém bankovním trhu,“ dodal.

 Čistý úrokový výnos dosáhl v roce 2016 výše 1 808 mil. Kč, což v meziročním srovnání představuje téměř stejnou výši jako v roce 2015 (1 810 mil. Kč). Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2016 mírně klesly na 164 mil. Kč. V roce 2016 vykázala PPF banka zisk z finančních operací ve výši 476 mil. Kč, když v roce 2015 to bylo 482 mil. Kč. Za tímto stabilním výsledkem jsou zejména úspěchy při obchodování s cennými papíry.

 Celkové provozní výnosy z bankovních operací (bez započítání nákladů na opravné položky k poskytnutým úvěrům) dosáhly v roce 2016 výše 2 410 mil. Kč a mírně překročily hodnotu roku předcházejícího.

 PPF banka v roce 2016 dosáhla zisku před zdaněním 1 473 mil. Kč, což je proti roku 2015 snížení o 110 mil. Kč. Pokles souvisí s nárůstem provozních nákladů, které byly ovlivněny zejména jednorázovým příspěvkem do Fondu pro řešení krize (na záchranu bank a pojišťoven).

 Objem bilanční sumy se ve srovnání s koncem roku 2015 zvýšil o 32 % na 137 mld. Kč. Pohledávky za klienty vzrostly meziročně o 15 % na 29,6 mld. Kč, a to hlavně v sektoru nefinančních organizací.

 Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) v roce 2016 činila 14,75 % a kapitálový poměr pro celkový kapitál dosáhl k 31. 12. 2016 hodnoty 15,86 %.