Hledat

21/09/2017 PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí 2017

„PPF banka v prvním pololetí letošního roku zaznamenala nárůst čistého zisku téměř o 30 % a rentabilita vlastního kapitálu v tomto období dosáhla 20,5 %. V současném prostředí nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na bankovním trhu to svědčí o nadprůměrné ziskovosti a dobré efektivnosti hospodaření banky“, uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

“PPF banka v prvním pololetí letošního roku zaznamenala nárůst čistého zisku téměř o 30 % a rentabilita vlastního kapitálu v tomto období dosáhla 20,5 %. V současném prostředí nízkých úrokových sazeb a vysoké konkurence na bankovním trhu to svědčí o nadprůměrné ziskovosti a dobré efektivnosti hospodaření banky“, uvedl k výsledkům Petr Jirásko, generální ředitel společnosti PPF banka a.s.

Vybrané ukazatele za první pololetí 2017:

  • Čistý zisk po zdanění dosáhl meziročně 941 mil. Kč, což ve srovnání s předchozím obdobím minulého roku představuje nárůst téměř o 30 %.
  • Kapitálová přiměřenost vzrostla k 30. 6. 2017 na 16,7 %.
  • Úvěry klientům vzrostly za sledované období na 30,4 miliardy Kč.


Komentář:

Za navýšením čistého zisku na 941 mil. Kč stojí zejména čisté úrokové výnosy, které vzrostly o 19 % na 1,1 mld. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku nárůst o 181 mil. Kč.

Celková kapitálová přiměřenost ke konci prvního pololetí roku 2017 vzrostla ve srovnání s koncem roku 2016 o 0,72 procentního bodu na 16,68 % a pohybuje se tak v bezpečném pásmu.

Podíl provozních nákladů (bez odpisů) na provozních výnosech poklesl pod 30 % ve srovnání s pololetím roku 2016, kdy tento ukazatel dosáhl výše 36 %. Provozní náklady bez odpisů totiž vzrostly jen o 3 %, zatímco výnosy o 23 %, co značí dobrou provozní efektivnost banky.