Hledat

10/11/2017 PPF banka informuje o změnách obchodních podmínek a dalších dokumentů s účinností ke dni 13. 1. 2018

Dovolujeme si Vás tímto informovat o změnách našich obchodních podmínek a dalších dokumentů dle této zprávy, ke kterým dochází s účinností ke dni 13. 1. 2018, a to zejména z důvodu nové právní úpravy oblasti platebního styku.

Nová regulace přináší změny vztahující se předně k posílení ochrany spotřebitele, zejména pak zvýšení ochrany při provádění elektronických plateb, konkretizaci práv a povinností při provádění platebních transakcí včetně zavedení nových typů platebních služeb.

V souvislosti s navrhovanými změnami Vás taktéž informujeme o následujícím:

• navrhovanou změnu můžete písemně odmítnout, a to nejpozději v Pracovní den předcházející dni účinnosti navrhované změny, pokud tak učiníte, máte právo závazek ze Smlouvy o platebních službách, přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti, bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět;

• pokud navrhovanou změnu písemně neodmítnete za podmínek dle bodu výše, platí změna za Vámi přijatou a to s účinností uvedenou výše.

Pokud využíváte službu Homebanking a/nebo Internetbanking, bude Vám informace o navrhovaných změnách doručena prostřednictvím této služby.

Pro rychlejší orientaci jsou připojeny Všeobecné obchodní podmínky, Obchodní podmínky pro platební karty a Přehled úrokových sazeb s vyznačenými změnami.

Úplná znění předmětných dokumentů naleznete v části Důležité dokumenty.

Vaše PPF banka a. s.