Hledat

27/03/2018 Pozvánka na valnou hromadu 2018

Představenstvo společnosti PPF banka a.s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 (dále jen "společnost") svolává v souladu s ustanovením paragraf 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev, v platném znění (dále jen "zákon o obchodních korporacích") na den 26. dubna 2018 od 15 hod řádnou valnou hromadu společnosti do sídla společnosti, a to do zasedací místnosti č. 601 v 6. patře budovy PPF GATE, na adrese Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41.