Hledat

27/04/2018 PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2017Hlavní finanční ukazatele pro rok 2017:

  • Čistý zisk činil 1 521 mil. Kč.

  • Vlastní kapitál se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 16 % a přesáhl 10  mld. Kč.

  • Rentabilita vlastního kapitálu činila 15,83 %.

  • Výrazně vzrostla bilanční suma banky, která dosáhla 233 mld. Kč.

  • V loňském roce odvedla PPF banka 387 mil. Kč na dani z příjmu.

 „Podařilo se nám dosáhnout vynikajícího výsledku a zároveň jsme pokračovali v upevňování naší stabilní pozice na českém bankovním trhu. Čistý zisk přesáhl 1,5 miliardy korun, což představuje rentabilitu vlastního kapitálu ve výši 15,83 procenta,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Za tímto výsledkem stojí velmi dobrá výkonnost všech divizí PPF banky, zejména však mimořádný úspěch při obchodování na finančních trzích“ dodal.

Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání 2017 a 2016 narostl o 36 %, na 2 457 mil. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2017 klesly o 20 %, na úroveň 129 mil. Kč. Pokles se týkal  oblasti transakčních poplatků od klientů. V roce 2017 PPF banka vykázala čistý zisk z finančních operací ve výši 625 mil. Kč, což je nárůst o 31 % oproti roku 2016. Kč.

Objem úvěrů poskytnutých klientům přesáhl 33 mld. Kč a jeho meziroční nárůst o 12 procent je ve srovnání s celým českým bankovním trhem nadprůměrný - navíc při zachování efektivního hospodaření, kdy všeobecné správní náklady představovaly v roce 2017 pouze 0,4 % celkových aktiv, což je přibližně poloviční hodnota v relativním vyjádření oproti průměru českých bank.

PPF banka v roce 2017 dosáhla zisku před zdaněním 1 908 mil. Kč, což je meziroční zvýšení o 435 mil. Kč. Téměř 30% nárůst oproti roku 2016 je odrazem nadstandardních provozních výnosů.

PPF banka v roce 2017 nadále vystupovala jako tvůrce trhu pro české státní dluhopisy. V hodnocení primárních dealerů, které sestavuje Ministerstvo financí ČR, se PPF banka dostala v celkovém hodnocení na první místo mezi všemi primárními dealery. Banka také pomohla zobchodovat nejvyšší objem nově vydaných českých státních dluhopisů.


Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.