Hledat

27/04/2018 PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2017



Hlavní finanční ukazatele pro rok 2017:

  • Čistý zisk činil 1 521 mil. Kč.

  • Vlastní kapitál se ve srovnání s rokem 2016 zvýšil o 16 % a přesáhl 10  mld. Kč.

  • Rentabilita vlastního kapitálu činila 15,83 %.

  • Výrazně vzrostla bilanční suma banky, která dosáhla 233 mld. Kč.

  • V loňském roce odvedla PPF banka 387 mil. Kč na dani z příjmu.

 „Podařilo se nám dosáhnout vynikajícího výsledku a zároveň jsme pokračovali v upevňování naší stabilní pozice na českém bankovním trhu. Čistý zisk přesáhl 1,5 miliardy korun, což představuje rentabilitu vlastního kapitálu ve výši 15,83 procenta,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Za tímto výsledkem stojí velmi dobrá výkonnost všech divizí PPF banky, zejména však mimořádný úspěch při obchodování na finančních trzích“ dodal.

Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání 2017 a 2016 narostl o 36 %, na 2 457 mil. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2017 klesly o 20 %, na úroveň 129 mil. Kč. Pokles se týkal  oblasti transakčních poplatků od klientů. V roce 2017 PPF banka vykázala čistý zisk z finančních operací ve výši 625 mil. Kč, což je nárůst o 31 % oproti roku 2016. Kč.

Objem úvěrů poskytnutých klientům přesáhl 33 mld. Kč a jeho meziroční nárůst o 12 procent je ve srovnání s celým českým bankovním trhem nadprůměrný - navíc při zachování efektivního hospodaření, kdy všeobecné správní náklady představovaly v roce 2017 pouze 0,4 % celkových aktiv, což je přibližně poloviční hodnota v relativním vyjádření oproti průměru českých bank.

PPF banka v roce 2017 dosáhla zisku před zdaněním 1 908 mil. Kč, což je meziroční zvýšení o 435 mil. Kč. Téměř 30% nárůst oproti roku 2016 je odrazem nadstandardních provozních výnosů.

PPF banka v roce 2017 nadále vystupovala jako tvůrce trhu pro české státní dluhopisy. V hodnocení primárních dealerů, které sestavuje Ministerstvo financí ČR, se PPF banka dostala v celkovém hodnocení na první místo mezi všemi primárními dealery. Banka také pomohla zobchodovat nejvyšší objem nově vydaných českých státních dluhopisů.