Hledat

13/09/2018 PPF banka zveřejnila hospodářské výsledky za první pololetí roku 2018

Hlavní finanční ukazatele k 30. 6. 2018:

  • Čistý zisk činil 1 385 mil. Kč, což představuje meziroční zvýšení o 15 %
  • Vlastní kapitál se ve srovnání s koncem roku 2017 zvýšil o 6 % a přesáhl 10,7  mld.
  • Rentabilita vlastního kapitálu činila téměř 29 %
  • Bilanční suma banky dosáhla 191 mld. Kč.

„První pololetí roku 2018 přineslo PPF bance opětovně vynikající výsledek hospodaření, jenž  pomáhá upevňovat její stabilní pozici na českém bankovním trhu. Čistý zisk dosáhl téměř 1,4  miliardy korun, což představuje rentabilitu vlastního kapitálu 29 procent,“ řekl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Věřím, že tento trend se podaří udržet i do budoucna a že bude nadále pokračovat velmi dobrá výkonnost všech divizí PPF banky,” dodal.

Čistý úrokový výnos v meziročním srovnání v pololetí 2018 a 2017 narostl o 44 %, na 1 581 mil. Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí za stejné období vzrostly o 12 %, na úroveň 98 mil. Kč. V prvním pololetí roku 2018 PPF banka vykázala čistý  zisk z finančních operací ve výši 511 mil. Kč, což je nárůst o 3 % oproti pololetí roku 2017.

Objem úvěrů poskytnutých klientům přesáhl 32 mld. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 se jedná o nárůst o 7 procent, navíc při  zachování efektivního hospodaření. 

PPF banka k 30. 6. 2018 dosáhla zisku před zdaněním 1 651 mil. Kč, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 zvýšení o 495 mil. Kč, provozní výnosy za stejné období vzrostly o 509 mil. Kč, což odpovídá nárůstu o vice než 30 %.