Hledat

23/05/2019 PPF Group N. V. oznamuje konsolidované, auditorem ověřené finanční výsledky k 31. 12. 2018 podle IFRS

Celkový objem aktiv skupiny PPF překročil koncem loňského roku částku 45 miliard eur, čistý zisk za rok 2018 dosáhl 865 milionů eur.


Hlavní ukazatele

  • Aktiva Skupiny k poslednímu dni roku 2018 přesáhla 45 miliard eur, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 18 % (38 mld. eur k 31. 12. 2017).

  • Vlastní kapitál připadající na akcionáře k 31. 12. 2018 činil 7,5 miliardy eur (6,9 mld. eur k 31. 12. 2017).

  • Čistý zisk za rok 2018 dosáhl výše 865 milionů eur, v meziročním srovnání vzrostl o 25 % (za rok 2017 činil čistý zisk 690 milionů eur).


„Rok 2018 byl pro skupinu PPF dalším úspěšným rokem. Klíčová aktiva napříč sektory spotřebitelského financování, bankovnictví, telekomunikací i nemovitostí vykazují stabilní ziskovost. Hlavním zdrojem růstu zisku byl v loňském roce segment finančních služeb Skupiny, který představují především společnosti Home Credit a PPF banka. Nadále jsme pokračovali v dlouhodobé strategii teritoriální i oborové diverzifikace. Dokončení nových akvizic v oblasti telekomunikací ještě více posílilo naše klíčové segmenty a vstupem do strojírenského průmyslu Skupina dále diverzifikovala své podnikání,“ komentovala výsledky Kateřina Jirásková, finanční ředitelka skupiny PPF.