Hledat

22/09/2020 Stanovisko PPF banky

Ve druhé polovině září vydala mezinárodní i česká média články, které vznikly na základě dokumentů získaných nezákonně z databáze amerického Úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN. V článcích se objevují informace, které se údajně vztahují i k PPF bance.

České zákony, respektive Evropská nařízení, bohužel bance nedovolují zveřejňovat nebo komentovat konkrétní transakce či jmenovat klienty banky, proto nemůžeme komentovat ani zjištění uvedená v článcích.

Každopádně v PPF bance striktně dodržujeme pravidla proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML). Důsledně hodnotíme klienty na základě přísně stanovených rizikových faktorů podle mezinárodních standardů pro oblast AML. Pokud u klienta identifikujeme tzv. zvýšené riziko, činíme vždy další opatření, případně oznamujeme podezřelé obchody příslušným úřadům. Nelze proto vyloučit, že součástí uniklých dokumentů Úřadu pro prevenci finanční kriminality FinCEN mohou být i případy v minulosti nahlášené PPF bankou.

Pro úplnost dodáváme, že PPF banka nikdy nebyla šetřena nebo sankcionována ze strany regulátora, kterým je ČNB, za nedodržení pravidel proti praní špinavých peněz a financování terorismu.