Hledat

23/09/2020 PPF banka za první pololetí letošního roku dosáhla zisku ve výši 1,201 mld. Kč

V porovnání se stejným obdobím minulého roku se zisk zvýšil o 14 %.

PPF banka zveřejnila pololetní výsledky, hlavní ukazatele:

  • čistý zisk PPF banky dosáhl v polovině roku 1,201 mld. Kč, v porovnání se stejným obdobím minulého roku se zvýšil o 14 % (1,053 mld. Kč k 30. 6. 2019);
  • kapitálový poměr se zvýšil o 1,7 % a dosáhl úrovně 20 %;
  • bilanční suma PPF banky dosáhla výše 220,2 mld. Kč.

PPF banka v první polovině roku 2020 zvýšila obezřetnost při posuzování nově poskytovaných úvěrů. Zároveň se velmi rychle zapojila do pomoci stávajícím i novým klientům v rámci programů zaručených úvěrů COVID III a COVID Plus.

„Za první pololetí letošního roku se nám podařilo udržet stabilní hospodářské výsledky Banky, a to i přesto, že jsme v souvislosti se situací týkající se COVID-19 vytvořili významné obezřetnostní opravné položky a rezervy,“ uvedl Petr Jirásko, generální ředitel PPF banky. „Pečlivě se věnujeme také našim stávajícím klientům, kteří čelí následkům kvůli opatřením k omezení šíření nemoci COVID-19, a jednáme s nimi o případné úpravě splátkových kalendářů nebo poskytnutí překlenovacích úvěrů,“ říká Petr Jirásko k aktuální situaci.

Celkový hospodářský výsledek PPF banky k 30. 6. 2020 dosáhl 1,5 mld. Kč, což po zdanění představuje čistý zisk ve výši 1,201 mld. Kč. Výše aktiv Banky činila k polovině letošního roku 220,2 mld. Kč.