Hledat

29/03/2021 Proč již není možné odstoupit od Veřejného návrhu na odkup akcií společnosti MONETA Money Bank?

V souladu s článkem 4.8. Veřejného návrhu došlo okamžikem včasného doručení řádně vyhotoveného Oznámení o akceptaci k platnému uzavření smlouvy mezi příslušným zájemcem a společností Tanemo a.s. (dále jen „Navrhovatel“).

K vypořádání transakcí v nepodmíněné části Veřejného návrhu došlo ke dni 24. 3. 2021 a podmíněná část Veřejného návrhu bude v souladu s článkem 5.3. Veřejného návrhu vypořádána po udělení souhlasu České národní banky. 

Dle článku 7.2. Veřejného návrhu bylo možné od platně uzavřené smlouvy ze strany zájemce odstoupit do uplynutí tzv. Doby závaznosti (tedy do 5. 3. 2021), a to oznámením o odstoupení doručeném v tomto termínu PPF bance a.s. jako agentovi pro akceptaci a vypořádání Veřejného návrhu. Pozdější odstoupení od uzavřené smlouvy bylo dle článku 7.3. Veřejného návrhu možné pouze v případě, pokud by došlo k překročení tzv. Maximálního objemu návrhu a následnému poměrnému krácení akceptací, k čemuž však nedošlo. 

Jelikož nedošlo k překročení Maximálního objemu návrhu, stanovené podmínky Veřejného návrhu tedy neumožňují odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany zájemců po uplynutí Doby závaznosti, a to ani ve vztahu pouze k podmíněné části Veřejného návrhu. 

Z toho důvodu také na webových stránkách Navrhovatele již nejsou k dispozici formuláře pro odstoupení od smlouvy. Na základě výše uvedeného je tak každá platně uzavřená smlouva pro Navrhovatele i příslušného zájemce závazná a obě smluvní strany jsou povinny dodržovat závazky z ní vyplývající.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.