Hledat

30/03/2021 Pozvánka na valnou hromadu 2021

Dne 29. dubna 2021 od 10.00 hod v budově PPF GATE, Evropská 2690/17, Praha 6

Představenstvo společnosti PPF banka a.s., se sídlem v Praze 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 (dále jen „společnost“) svolává v souladu s ustanovením § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) na den 29. dubna 2021 od 10.00 hod. řádnou valnou hromadu společnosti do sídla společnosti, a to do zasedací místnosti č. 601 v 6. patře budovy PPF GATE, na adrese Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41