Hledat

16/04/2021 Tanemo obdrželo souhlas České národní banky ke zvýšení svého podílu v MONETA Money Bank na 28,36 %

Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF oznamuje, že v rámci dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií společnosti MONETA Money Bank (MMB) obdržela od České národní banky souhlas k nabytí podílu v MMB až do 30 %, což společnosti Tanemo umožní nabýt všechny akcie z veřejného návrhu na odkup akcií a dosáhnout tak podílu v MMB ve výši 28,36 %.

Souhlas ČNB umožňuje společnosti Tanemo vypořádat převod vlastnictví a platbu podmíněné části veřejného návrhu odkupu akcií. Datum vypořádání podmíněné části odkupu byl stanoven na 20. 4. 2021. Nepodmíněnou část veřejného návrhu na odkup akcií ve výši až do 10 % MMB vypořádala společnost Tanemo již 24. března 2021.

Společnost Tanemo předložila ČNB formální žádost o nabytí podílu v MMB odpovídajícímu podmíněné části odkupu akcií MMB 24. února 2021. Veřejný návrh odkupu 20 % akcí MMB (s možností zvýšit objem až na 29 %) uveřejnila společnost Tanemo 8. února 2021. 

V rámci dobrovolné nabídky odkupu akcií nabízela společnost Tanemo 80 Kč za jednu akcii MMB. Společnost Tanemo obdržela potvrzení o akceptaci předpokládající odkup 141 723 860 kusů akcií MMB. Cena, kterou PPF za akcie nabídnuté v procesu dobrovolné nabídky odkupu zaplatí, činí 11,3 miliardy Kč.

Poznámky pro editory
Skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na rozvíjení tradičních i nových odvětví, výstavbě moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 44 miliard eur a zaměstnává celosvětově 98 000 lidí (k 30. 6. 2020). Daně z příjmu hradí společnosti ze skupiny PPF v každé z 25 zemí, kde podnikají a tvoří zisk. Tiskový mluvčí skupiny PPF je zároveň mluvčím PPF banky.
www.ppf.cz
www.twitter.com/SkupinaPPF
www.linkedin.com/company/ppfgroup

Kontakt:
Leoš Rousek
mluvčí skupiny PPF
T +420 224 174 214
mluvci@ppf.eu