Hledat

16/04/2021 Veřejný návrh na odkoupení akcií společnosti MONETA Money Bank, a.s., ze strany společnosti Tanemo a.s.

Oznámení o termínu vypořádání podmíněné části veřejného návrhu na odkoupení.

Toto oznámení o termínu vypořádání podmíněné části veřejného návrhu na odkoupení je nutné číst a vykládat společně s veřejným návrhem společnosti Tanemo a.s., IČO: 098 34 273, se sídlem Evropská 2690/17, Dejvice, 160 00 Praha 6, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25995 („Navrhovatel“), uveřejněným dne 8. února 2021 v Obchodním věstníku a na internetových stránkách společnosti MONETA Money Bank, a.s., který se vztahuje na odkoupení akcií (ISIN: CZ0008040318) vydaných společností MONETA Money Bank, a.s., IČO: 256 72 720 se sídlem Vyskočilova 1442/1b, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 5403.

Společnost Tanemo a.s. ze skupiny PPF oznamuje, že datum pro vypořádání podmíněné části odkupu akcií společnosti MONETA Money Bank rámci dobrovolného veřejného návrhu na odkup akcií společnosti MONETA Money Bank byl stanoven na 20. 4. 2021. 

Společnost Tanemo obdržela od České národní banky souhlas k nabytí podílu ve společnosti MONETA Money Bank až do 30 %, což společnosti Tanemo umožní nabýt všechny akcie z veřejného návrhu na odkup akcií a dosáhnout tak podílu ve společnosti MONETA Money Bank ve výši 28,36 %. Nepodmíněnou část veřejného návrhu na odkup akcií ve výši až do 10 % MMB vypořádala společnost Tanemo již 24. března 2021.

Tanemo a.s.