Hledat

30/03/2011 Oznámení o prodloužení lhůty pro poskytnutí pojistného plnění z cestovního pojištění

Dovolujeme si Vám oznámit změnu týkající se cestovního pojištění sjednaného k platební kartě.
Od 1. 4. 2011 se prodlužuje doba, za kterou vzniká povinnost České pojišťovny a. s. poskytnout pojistné plnění při jednotlivých cestách do zahraničí a pobytech v zahraničí, a to ze 60 na 180 dnů. Tímto se mění Smluvní ujednání pro pojištění Quality a pro pojištění TOP, Článek 5 „Trvání pojištění“, bod 2.

Tato změna nemá vliv na cenu pojištění.