Hledat

03/05/2021 PPF banka v roce 2020 dosáhla čistého zisku 1,13 mld. Kč

Tisková zpráva k finančním a obchodním výsledkům za rok 2020.
  • Čistý zisk: 1,13 mld. Kč
  • Kapitálový poměr: +6,2 pb na 24,5 %
  • Celková aktiva: 169,72 mld. Kč
  • Objem obchodů s CP: 430,6 mld. Kč
  • Rekordní provozní výnosy: 4,27 mld. Kč
  • Čisté úrokové výnosy: 3,29 mld. Kč

Provozní výnosy roku 2020 byly nejvyšší v historii, 4 271 mil. Kč.

Vlastní kapitál se prostřednictvím celkového hospodářského výsledku zvýšil téměř o 8 % na 15 414 mil. Kč.

Jednou z nejvýznamnějších položek výsledku hospodaření za rok 2020, ve srovnání s předchozím obdobím, je masivní tvorba opravných položek. Při stabilních provozních nákladech je tento pokles hodnoty aktiv hlavním důvodem poklesu čistého zisku. Nárůst opravných položek je výsledkem zhoršení makroekonomického prostředí v důsledku pandemie. To se projevilo rovnoměrně jak u výkonných i nevýkonných expozic u pohledávek za klienty, tak i snížením hodnoty některých finančních nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku.

Čistý úrokový výnos dosáhl 3 292 mil. Kč a byl ovlivněn hlavně snížením úrokových sazeb. Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2020 proti roku 2019 vzrostly o 79 mil. Kč.

Celkový čistý zisk z finančních operací dosáhl za rok 2020 vynikající hodnoty 759 mil. Kč.

„I v těžkém roce poznamenaném pandemií covidu-19 jsme dokázali vygenerovat čistý zisk 1,13 miliardy korun, výrazně posílit kapitálovou vybavenost Banky na 24,47 % a současně vytvořit robustní opravné položky proti případným ztrátovým úvěrům,“ uvedl Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky.

V loňském roce, kdy objem státních dluhopisů vydávaných Českou republikou dosáhl rekordních objemů, posílila PPF banka svou pozici významného obchodníka na finančních trzích. „Česku jsme pomohli upsat státní dluhopisy v objemu 108 mld. korun. A těší nás, že v hodnocení Ministerstva financí ČR jsme se umístili na 2. místě mezi primárními dealery těchto cenných papírů,“ poznamenal CEO PPF banky.

V oblasti firemního bankovnictví se PPF banka specializuje na projektové, exportní a akviziční financování. To vyžaduje silné postavení v přeshraničních platbách. „Stali jsme se proto přímým účastníkem platebního systému TARGET2,“ řekl CEO PPF banky s odkazem na proces vypořádání větších peněžních objemů mezi Evropskou centrální bankou, národními centrálními bankami a komerčními bankami.

PPF banka se loni aktivně zapojila do distribuce finanční vládní podpory podnikům a podnikatelům ovlivněných dopady pandemie. „V rámci programů COVID III a COVID Plus jsme vyčlenili 5,5 miliardy korun,“ řekl CEO Banky.

K investicím Banky do digitálních technologií její CEO uvedl: „Pokračujeme v implementaci moderních nástrojů, které splňují patřičné bezpečnostní standardy, a navíc zpříjemňují práci nejen nám, ale i klientům, pro které jsme rovněž spustili nové internetové bankovnictví.“


Více informací najdete v příloze.

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Souhlas se soubory cookies

Soubory cookies využíváme k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti s našimi webovými stránkami. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci „Více informací o cookies“. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies“ souhlasíte s tím, že můžeme užívat všechny typy cookies (tj. nutné, výkonové a funkční). Chcete-li povolit užívání pouze některých typů cookies, můžete tak učinit v sekci „Nastavení cookies“. Kliknutím na „Nepříjmout cookies“ můžete odmítnout užívání všech cookies s výjimkou těch, které jsou třeba pro fungování našich webových stránek, tzv. nutné (technické) cookies.

Více informací o cookies

Vaše soukromí


Na našich webových stránkách využíváme cookies, pomocí kterých Vám chceme zajistit co nejlepší uživatelskou zkušenost na našem webu. Tyto cookies mohou zahrnovat informace přímo o Vás, o Vašich jednotlivých preferencích nebo o Vámi využívaném zařízení. Skrze jednotlivé informace obsažené v cookies Vás však nejsme schopni přímo identifikovat, pouze Vám můžeme zprostředkovat lepší zkušenost s našimi webovými stránkami. Protože respektujeme Vaše právo na soukromí, můžete se rozhodnout některé typy cookies nepovolit. Chcete-li získat další informace a změnit výchozí nastavení cookies, klikněte na záhlaví jednotlivých typů cookies. Blokování některých typů cookies může mít negativní vliv na Vaší uživatelskou zkušenost s webovými stránkami. Další podrobné informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje v podobě souborů cookie, naleznete v sekci "Více informací o cookies."

K uložení voleb, které jste nastavili v menu „Nastavení cookies", bude třeba rovněž vytvořit soubor cookies. Z toho vyplývají dva důsledky:

  1. Pokud odstraníte ve Vašem internetovém prohlížeči všechny soubory cookies, budete muset předvolby pro naše webové stránky nastavit znovu; a
  2. Přejdete-li na jiné zařízení nebo internetový prohlížeč, rovněž nám budete muset své předvolby sdělit znovu.

Řízení předvoleb poskytování souhlasu

Nutné cookies
Vždy aktivní

Nutné (technické) cookies jsou nezbytné pro fungování našich webových stránek a nemohou být vypnuty. Tento typ cookies neukládá žádné Vaše osobní údaje, podle kterých by bylo možné Vás identifikovat. Obvyklou funkčností těchto typů cookies je pouze reakce na akce, které jste provedli na našich webových stránkách, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů a přihlášení nebo vyplňování formulářů.

Výkonové cookies

Tyto cookies nám umožňují počítat návštěvy a zdroje návštěvnosti na našich webových stránkách, abychom mohli měřit a zlepšovat jejich výkon. Pomáhají nám zjišťovat, jaká část našich webových stránek je nejvíce, či nejméně oblíbená, a současně nám umožňují sledovat, jak se návštěvníci po stránkách pohybují. Veškeré informace, které tyto cookies shromažďují, jsou souhrnné, a tudíž anonymní. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme disponovat informacemi o využívání našich stránek.

Funkční cookies

Funkční cookies umožňují webové stránce, aby Vám poskytovala rozšířené funkce a individuální personalizaci. Tyto cookies jsou nastaveny externím správcem našich webových stránek, jedná se o bezpečnostní cookies pro ochranu uživatelských údajů před neautorizovaným přístupem. Pokud tyto cookies nepovolíte, některé nebo všechny tyto služby nemusí správně fungovat.