Hledat

03/05/2021 PPF banka v roce 2020 dosáhla čistého zisku 1,13 mld. Kč

Tisková zpráva k finančním a obchodním výsledkům za rok 2020.
  • Čistý zisk: 1,13 mld. Kč
  • Kapitálový poměr: +6,2 pb na 24,5 %
  • Celková aktiva: 169,72 mld. Kč
  • Objem obchodů s CP: 430,6 mld. Kč
  • Rekordní provozní výnosy: 4,27 mld. Kč
  • Čisté úrokové výnosy: 3,29 mld. Kč

Provozní výnosy roku 2020 byly nejvyšší v historii, 4 271 mil. Kč.

Vlastní kapitál se prostřednictvím celkového hospodářského výsledku zvýšil téměř o 8 % na 15 414 mil. Kč.

Jednou z nejvýznamnějších položek výsledku hospodaření za rok 2020, ve srovnání s předchozím obdobím, je masivní tvorba opravných položek. Při stabilních provozních nákladech je tento pokles hodnoty aktiv hlavním důvodem poklesu čistého zisku. Nárůst opravných položek je výsledkem zhoršení makroekonomického prostředí v důsledku pandemie. To se projevilo rovnoměrně jak u výkonných i nevýkonných expozic u pohledávek za klienty, tak i snížením hodnoty některých finančních nástrojů oceněných reálnou hodnotou do ostatního úplného výsledku.

Čistý úrokový výnos dosáhl 3 292 mil. Kč a byl ovlivněn hlavně snížením úrokových sazeb. Čisté výnosy z poplatků a provizí v roce 2020 proti roku 2019 vzrostly o 79 mil. Kč.

Celkový čistý zisk z finančních operací dosáhl za rok 2020 vynikající hodnoty 759 mil. Kč.

„I v těžkém roce poznamenaném pandemií covidu-19 jsme dokázali vygenerovat čistý zisk 1,13 miliardy korun, výrazně posílit kapitálovou vybavenost Banky na 24,47 % a současně vytvořit robustní opravné položky proti případným ztrátovým úvěrům,“ uvedl Petr Jirásko, předseda představenstva a CEO PPF banky.

V loňském roce, kdy objem státních dluhopisů vydávaných Českou republikou dosáhl rekordních objemů, posílila PPF banka svou pozici významného obchodníka na finančních trzích. „Česku jsme pomohli upsat státní dluhopisy v objemu 108 mld. korun. A těší nás, že v hodnocení Ministerstva financí ČR jsme se umístili na 2. místě mezi primárními dealery těchto cenných papírů,“ poznamenal CEO PPF banky.

V oblasti firemního bankovnictví se PPF banka specializuje na projektové, exportní a akviziční financování. To vyžaduje silné postavení v přeshraničních platbách. „Stali jsme se proto přímým účastníkem platebního systému TARGET2,“ řekl CEO PPF banky s odkazem na proces vypořádání větších peněžních objemů mezi Evropskou centrální bankou, národními centrálními bankami a komerčními bankami.

PPF banka se loni aktivně zapojila do distribuce finanční vládní podpory podnikům a podnikatelům ovlivněných dopady pandemie. „V rámci programů COVID III a COVID Plus jsme vyčlenili 5,5 miliardy korun,“ řekl CEO Banky.

K investicím Banky do digitálních technologií její CEO uvedl: „Pokračujeme v implementaci moderních nástrojů, které splňují patřičné bezpečnostní standardy, a navíc zpříjemňují práci nejen nám, ale i klientům, pro které jsme rovněž spustili nové internetové bankovnictví.“


Více informací najdete v příloze.