Hledat

22/06/2021 Czechoslovak Group umístila dluhopisy v objemu 2 mld. Kč

PPF banka byla v roli spolumanažera nabídky dluhopisů.

Jde o třetí emisi dluhopisů holdingu CSG. Dvě předchozí, každá ve výši dvě miliardy korun, se uskutečnily v letech 2016 a 2019. „Věříme české i světové ekonomice. Jdeme si na finanční trh pro zdroje, které umožní další investice, a to cestou emise dluhopisů,“ uvedla firma ve své zprávě.

Dluhopisy s nominální hodnotou 10 tisíc korun a splatností v roce 2026 mají stanoven variabilní kupon ve výši 6M PRIBOR + 3,25 % p.a. Součástí emise byla i nabídka výměny stávajících dluhopisů ISIN CZ0003515405 se splatností 16. prosince 2021 za nové.

Koordinátorem nabídky dluhopisů byla Česká spořitelna. Hlavními spolumanažery emise byly kromě České spořitelny Komerční banka, PPF banka a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia. 

Firmy z Czechoslovak Group působí v automobilovém, železničním, leteckém i hodinářském průmyslu. Kromě divize Land Systems, kde se soustřeďuje obranná výroba a obchod pozemních vozidel či munice, se rychle rozvíjí divize Aerospace, kam patří výroba radarů ve společnosti ELDIS Pardubice, servis civilních letadel či letecký výcvik.

Více informací o najdete v dokumentech CSG:


O Czechoslovak Group

CSG je holdingová společnost zastřešující aktivity skupiny z odvětví obranného a civilního průmyslu. Dceřiné společnosti se silným exportním potenciálem působí převážně v České a Slovenské republice. Emitent působí v sektorech počínaje strojírenstvím, službám leteckému průmyslu, obranným průmyslem konče výrobou hodinek či zdravotnictvím.