Hledat

10/04/2012 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2011

PPF banka a.s. („Banka“): PPF banka vzrostla o 26%, bilanční suma dosáhla 65,7 mld. Kč k 31. prosinci 2011
 
„Banka v posledních 5 letech rostla nad 20% ročně při stejném růstu vlastního kapitálu. Zisk banky dosáhl 606 mil. Kč i přes těžké podmínky, které byly na finančních trzích. Do budoucna plánujeme zvyšovat úvěrové aktivity a tím podporovat české společnosti a českou ekonomiku.“
Petr Milev, generální ředitel

SHRNUTÍ:
• Bilanční suma meziročně vzrostla o 26 % na úroveň 65,7 mld. Kč
k 31. 12. 2011.
• Výnosy z vlastní činnosti činily 1,286 mld. Kč za rok 2011, resp. 1,256 mld. Kč za rok 2010.
• Výnosy z poplatků a provizí za rok 2011 dosáhly výše 426 mil. Kč, oproti výsledku 218 mil. Kč za stejné období v roce 2010.
• Auditovaný zisk po zdanění za období končící 31. 12. 2011 dosáhl 606 mil. Kč, což představuje mírný pokles ve srovnání se stejným obdobím za rok 2010, kdy Banka vytvořila čistý zisk ve výši 660 mil. Kč.

FINANČNÍ VÝSLEDKY:
Celková bilanční suma k 31. 12. 2011 výrazně vzrostla o 26% na 65,7 mld. Kč. Auditovaný zisk po zdanění k 31. 12. 2011 dosáhl výše 606 mil. Kč, což představuje oproti čistému zisku v roce 2010 pokles o 8 %. Hlavním stabilizátorem zisku byl růst čistých úrokových výnosů (meziročně +230 mil. Kč) a čistých výnosů z poplatků a provizí (meziročně +208 mil. Kč). Růst bezrizikových výnosů, které zahrnují čisté poplatky a provize, o více než 95 % (426 mil. Kč vs. 218 mil. Kč) výrazně podpořil výsledek banky. Naopak, v důsledku složité ekonomické situace v eurozóně, byly ztrátovým faktorem operace na finančních trzích.
Vzhledem k přetrvávající ekonomické situaci banka stále klade důraz na kvalitu úvěrového portfolia. Objem klasifikovaných úvěrů se meziročně snížil z 5,4% na 2,8%, Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 13 % na 21,1 mld. Kč k 31. 12. 2011 - z 18,7 mld. Kč ke konci roku 2010, a to především díky novým aktivitám. Banka plánuje i nadále rozšiřovat své úvěrové aktivity a tak chce podporovat české společnosti a českou ekonomiku.
Ukazatele ROE a CIR dosáhly solidních hodnot 15 %, resp. 45 %.
PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

KLÍČOVÉ UKAZATELE
CZK mil.
31.12.2010
31.12.2011
Meziroční změna
Celková aktiva
52 361
65 718
26%
Vlastní kapitál celkem
4 170
4 690
12%
Zisk před zdaněním
804
758
-6%
Zisk po zdanění
660
606
-8%
Zisk z poplatků a provizí
218
429
95%