Hledat

22/06/2012 Emise dluhopisů s pevným kupónem - splatnost 2016

Dne 18. června 2012 společnost PPF Banka a. s. jako vedoucí manažer a ING Bank, N. V., pobočka Praha jako spolumanažer úspěšně umístili novou emisi dluhopisů s pevným kupónem společnosti Home Credit B. V. ve výši CZK 3,750,000,000 splatných v červnu 2016.

Věc: Povinně uveřejňovaná informace ve smyslu § 119b odst. 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

Údaje o emitentovi: Home Credit B. V., se sídlem Strawinskylaan 933 Tow. B Lev. 9, 1077 XX, Amsterdam, Nizozemí, a společnost založená a existující podle holandského práva, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Amsterodamu (Kamer van Koophandel Amsterdam) Sp. zn. 34126597.

Dne 18. června 2012 společnost PPF Banka a. s. jako vedoucí manažer a ING Bank, N. V., pobočka Praha jako spolumanažer úspěšně umístili novou emisi dluhopisů s pevným kupónem společnosti Home Credit B. V. ve výši CZK 3,750,000,000 splatných v červnu 2016.

Tyto nezajištěné a nepodřízené dluhopisy budou vydány s emisní cenou 100% z nominální hodnoty a budou bez ratingového hodnocení. Kupón dluhopisu je stanoven ve výši 6,25% p. a.

Dluhopisy v celkovém počtu 1 250 kusů a nominální hodnotě jednoho dluhopisu 3 000 000 Kč budou vydány v zaknihované podobě a znějící na doručitele. Předpokládané datum vypořádání je 22. červen 2012. Dluhopisy byly přijaty k obchodování na Burze Cenných Papírů v Praze a.s. a budou vypořádány v Centrálním depozitáři cenných papírů Praha, a. s.

Prospekt cenného papíru vydaný v souvislosti s emisí, schválený Českou národní bankou, je k nahlédnutí na webových stránkách emitenta www.homecredit.eu a na webových stránkách vedoucího manažera www.ppfbanka.cz.

Důležité upozornění:

NENÍ URČENO K VYDÁNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO ŠÍŘENÍ, JAKO CELKU ANI JAKO ČÁSTI, DO SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY NEBO JAPONSKA NEBO REZIDENTŮM, PŘÍSLUŠNÍKŮM NEBO OBČANŮM SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH, AUSTRÁLIE, KANADY NEBO JAPONSKA