Hledat

31/07/2012 PPF banka roste i v prvním pololetí roku 2012

PPF banka a.s. („Banka“): čistý zisk PPF banky meziročně vzrostl o 40 %, bilanční suma dosáhla 78,7 mld. Kč k 30. červnu 2012

PPF banka a.s. („Banka“): čistý zisk PPF banky meziročně vzrostl o 40 %, bilanční suma dosáhla 78,7 mld. Kč k 30. červnu 2012

“Za první pololetí roku 2012 banka vytvořila 603,1 mil. Kč čistého zisku, což je téměř zisk celého roku 2011. Kromě růstu bilanční sumy je potěšující i pokles podílu klasifikovaných úvěrů na úroveň 2,60 %, z toho úvěrů v prodlení větší než 90 dnů na úroveň 2,18 %.
Situace na finančních trzích v Eurozóně je stále velmi složitá, a proto i do budoucna musíme být obezřetní. Děkujeme akcionářům za podporu a jsme rádi, že klientům naše služby přinášejí hodnotu.”
Petr Milev, generální ředitel

SHRNUTÍ:
• Čistý zisk po zdanění za 1. pololetí 2012 dosáhl 603 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 40 %, resp. 172 mil. Kč.
• Bilanční suma meziročně vzrostla o 48 % na úroveň 78,7 mld. Kč
k 30. 6. 2012.
• Úvěry klientům meziročně vyrostly o 26 % na 22,8 mld. Kč k 30. 6. 2012.
• Zisk z finančních operací za 1. pololetí 2012 dosáhl 241 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 245 mil. Kč.

FINANČNÍ VÝSLEDKY:
Celková bilanční suma k 30. 6. 2012 výrazně vzrostla o 48 % na 78,7 mld. Kč. Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 26 % na 22,8 mld. Kč k 30. 6. 2012 - z 18,1 mld. Kč ke konci 1. pololetí 2011, a to především díky aktivní obchodní politice a novým aktivitám. Na straně pasiv pokračoval růst depozit především municipálních klientů.

Čistý zisk po zdanění k 30. 6. 2012 dosáhl výše 603 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 40 %, resp. o 171 mil. Kč. Hlavním kontributorem zisku byl růst výnosů z operací na kapitálových trzích (meziročně + 245 mil. Kč) a růst čistých úrokových výnosů (meziročně + 73 mil. Kč), které více než vyrovnaly pokles čistých výnosů z poplatků a provizí (meziročně -66 mil. Kč) a růst tvorby opravných položek (meziročně -53 mil. Kč).

Vzhledem k přetrvávající ekonomické nestabilitě Banka stále klade důraz na kvalitu úvěrového portfolia. Objem klasifikovaných úvěrů se meziročně snížil z 5,25 % na 2,6 %.

Banka udržuje své provozní náklady pod kontrolou a kvůli této konzervativní politice náklady meziročně poklesly o 2 % a ukazatel CIR je na úrovni 23 %.

Parametr ROE dosáhl solidní hodnoty 24 %. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 5,433 mld. Kč.

PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 % drží Hlavní město Praha.

KLÍČOVÉ UKAZATELE

CZK mil. 30. 06. 2011 30. 06. 2012 Meziroční změna
Celková aktiva 53 219 78 649 48 %
Vlastní kapitál celkem 4 641 5 433 17 %
Zisk před zdaněním 539 751 39 %
Zisk po zdanění 431 603 40 %
Zisk z finančních operací -3 241 n.a.
Objem úvěrů klientům 18 068 22 815 26 %