Hledat

25/10/2012 PPF banka na rekordních hodnotách ve 3. čtvrtletí roku 2012

Čistý zisk PPF banky přesáhl 940 mil. Kč, bilanční suma dosáhla 93,3 mld. Kč k 30. září 2012

PPF banka a.s. („Banka“): čistý zisk PPF banky přesáhl 940 mil. Kč, bilanční suma dosáhla 93,3 mld. Kč k 30. září 2012

“Za první tři čtvrtletí roku 2012 Banka vytvořila 949,7 mil. Kč čistého zisku, což překonává dosavadní roční hodnoty čistého zisku za celou dobu existence banky. Kromě růstu bilanční sumy téměř k hodnotě 100 mld. Kč, je potěšující i další pokles podílu klasifikovaných úvěrů na úroveň 0,93 %, z toho úvěrů v prodlení větší než 90 dnů na úroveň 0,28 %.
Situace v domácí i světové ekonomice je nadále velmi složitá, a proto i do budoucna musíme být obezřetní. Růst bilanční sumy ovlivňují krátkodobé likvidní prostředky akcionářů, které se ke konci roku mohou snížit. I přesto dosavadní výsledky jsou vynikající. Děkuji klientům za důvěru a všem zaměstnancům za vysoké nasazení.” Petr Milev, generální ředitel

SHRNUTÍ:

Čistý zisk po zdanění za 3 čtvrtletí 2012 dosáhl 949,7 mil. Kč, což představuje meziroční růst o 148 %, resp. 567 mil. Kč
Bilanční suma meziročně stoupla o 30 % na úroveň 93,3 mld. Kč k 30. 09. 2012
Úvěry klientům meziročně vyrostly o 35 % na 25,6 mld. Kč k 30. 09. 2012
Zisk z finančních operací za 3 čtvrtletí 2012 dosáhl 353 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 646 mil. Kč

FINANČNÍ VÝSLEDKY:
Celková bilanční suma Banky k 30. 09. 2012 výrazně vzrostla o 30 % na 93,3 mld. Kč. Objem úvěrů poskytnutých klientům, díky aktivní obchodní politice, vzrostl meziročně o 35 % na 25,6 mld. Kč k 30. 09. 2012 (z 18,9 mld. Kč ke konci 3. čtvrtletí 2011), a to především díky novým akvizicím. Na straně pasiv pokračoval růst termínovaných depozit především podniků malé a střední velikosti.
Čistý zisk po zdanění k 30. 09. 2012 dosáhl výše 949,7 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 148 %, resp. o 567 mil. Kč. Hlavními kontributory zisku byl růst výnosů z operací na kapitálových trzích (meziročně +646 mil. Kč), růst čistých úrokových výnosů (meziročně +128 mil. Kč) a rozpuštění opravných položek (meziročně +35 mil. Kč), které více než vyrovnaly pokles čistých výnosů z poplatků a provizí (meziročně -94 mil. Kč).
Vzhledem k přetrvávající ekonomické nestabilitě banka stále klade důraz na kvalitu úvěrového portfolia. Objem klasifikovaných úvěrů se meziročně snížil z 8,25 % na 0,93 %.
Banka udržuje své provozní náklady pod kontrolou a díky této konzervativní politice meziročně náklady stagnují a ukazatel CIR je na úrovni 24 %.
Parametr ROE dosáhl solidní hodnoty 24 %. Vlastní kapitál společnosti se zvýšil na 5,896 mld. Kč.
PPF banka je součástí mezinárodní investiční a finanční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

KLÍČOVÉ UKAZATELE:
CZK mil. 30. 9. 2011 30. 9. 2012 Meziroční změna
Celková aktiva 71 850 93 276 30 %
Vlastní kapitál celkem 4 584 5 896 29 %
Zisk před zdaněním 481 1 173 144 %
Zisk po zdanění 382 950 148 %
Zisk z finančních operací -293 353 n.a.
Objem úvěrů klientům 18 927 25 575 35 %