Hledat

12/04/2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012

PPF banka a.s. („Banka“) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012

PPF banka a.s. („Banka“) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012
„Banka zaznamenala rekordní zisk ve své dosavadní historii na hranici 1 mld. Kč. Zisk banky dosáhl 945 mil. Kč a na tomto výsledku se podílely všechny obchodní segmenty.“
Petr Milev, generální ředitel


SHRNUTÍ:

Auditovaný zisk po zdanění za období končící 31. 12. 2012 dosáhl 945 mil. Kč, což představuje nejlepší výsledek v historii banky. Oproti čistému zisku za rok 2011, který činil 606 mil. Kč, tak hospodářský výsledek loni vzrostl o 56%.
Výnosy z vlastní činnosti rovněž rostly a dosáhly 1,686 mld. Kč za rok 2012, v roce 2011 činily 1,286 mld.
Zisk z operací na finančních trzích za rok 2012 dosáhl výše 354 mil. Kč, oproti ztrátě 237 mil. Kč za stejné období v roce 2011.
Bilanční suma meziročně vzrostla o 17 % na úroveň 76,8 mld. Kč k 31. 12. 2012.
Celkový kapitál banky se zvýšil meziročně o 27% na 5,9 mld. Kč k 31. 12. 2012 z hodnoty 4,7 mld. Kč.
Za rok 2012 banka dosáhla návratnost kapitálu (Return on equity) ve výši 20% a udržela poměr nákladů k výnosům (Cost income ratio) na úrovni 36%.

FINANČNÍ VÝSLEDKY:
Celková bilanční suma k 31. 12. 2012 solidně vzrostla o 17% na 76,8 mld. Kč. Auditovaný zisk po zdanění k 31. 12. 2012 ve výši 945 mil. Kč byl nejvyšší v historii banky a překonal dosavadní rekord z roku 2009 o 17% a zisk roku 2011 ve výši 606 mil. Kč o 56%. Hlavním akcelerátorem zisku byl růst zisku z operací na finančních trzích (meziročně +592 mil. Kč) a čistých úrokových výnosů (meziročně +197 mil. Kč), které kompenzovaly nižší čisté výnosy z poplatků a provizí (meziročně -129 mil. Kč) a tvorbu a použití opravných položek k úvěrům (meziročně -253 mil. Kč).
Objem úvěrů poskytnutých klientům vzrostl meziročně o 20 % na 25,3 mld. Kč k 31. 12. 2012 z 21,1 mld. Kč ke konci roku 2011, a to především díky novým aktivitám.
Vzhledem k přetrvávající ekonomické krizi banka stále klade důraz na kvalitu úvěrového portfolia. Z důvodu konzervativního přístupu banka zvýšila objem klasifikovaných úvěrů na 12,1% z 2,8%, především v kategorii sledovaných úvěrů, čímž se dostala na průměrné hodnoty odvětví v ČR a zároveň vytvořila opravné položky ve výši 241 mil. Kč. Objem NPLs (úvěry v prodlení delší než 90 dnů) úvěrů činil 2,72% z objemů úvěrového portfolia.
Banka plánuje i nadále rozšiřovat své úvěrové aktivity a chce tak podporovat české společnosti a českou ekonomiku.
Ukazatele ROE a CIR dosáhly vynikajících hodnot 20 %, resp. 36 %.
PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.

KLÍČOVÉ UKAZATELE
CZK mil. 31.12.2011 31.12.2012 Meziroční změna
Celková aktiva 65 718 76 843 17%
Vlastní kapitál celkem 4 690 5 939 27%
Zisk před zdaněním 758 1 144 51%
Zisk po zdanění 606 945 56%
Zisk z operací na finančních trzích -238 354 n.a.