Hledat

18/04/2013 PPF banka navýšila emisi podřízeného dluhopisu

PPF banka a.s. („PPF banka“): PPF banka dnes navýšila emisi podřízeného dluhopisu na celkový objem 1.400.000.000,00 Kč

PPF banka a.s. („PPF banka“): PPF banka dnes navýšila emisi podřízeného dluhopisu na celkový objem 1.400.000.000,00 Kč

„Zájem o náš nedávno vydaný podřízený dluhopis je tak velký, že jsme dnes navýšili emisi na celkovou maximální hodnotu 1,4 miliardy korun. Jsme rádi, že můžeme nabídnout instrument, který uspokojí především poptávku našich klientů privátního bankovnictví. Pro investory, kteří hledají investici v českých korunách se zajímavým výnosem, se v dnešní době jen velmi obtížně dá najít na trhu lepší investice se srovnatelnými podmínkami.“

                                                                                                                               Petr Milev, generální ředitel

Podřízený dluhopis:
Dne 18. 4. 2013 PPF banka navýšila objem emise podřízeného dluhopisu (ISIN: CZ0003703985) na celkový objem CZK 1.400.000.000,00 korun českých. Emitentem je PPF banka. Dluhopisy byly vydané dne 8. 4. 2013 v rámci neveřejné nabídky v původním objemu 700.000.000,00 Kč s konečnou splatností ke dni 7. 4. 2023. Emitent má právo předčasné splatnosti (call opce) po pěti letech, a to ke dni 4. 7. 2018. Dluhopisy nesou fixní kupon 6.50% p.a., který bude vyplácen ročně. Nominální hodnota jednoho kusu je 1.000.000,00 Kč, přičemž minimální investice činí 3.000.000,00 Kč. Dluhopisy jsou převoditelné bez omezení a jsou v zaknihované podobě, a to v rámci evidence Centrálního depozitáře cenných papírů a.s. Podřízené dluhopisy jsou denominované v českých korunách a vydané podle českého práva. Administrátorem emise je PPF banka. Podrobnější podmínky týkající se investice do podřízeného dluhopisu a souvisejících rizik, včetně emisních podmínek lze získat na příslušném klientském centru PPF banky, resp. u osobního bankéře.
 
PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.