Hledat

02/05/2013 Valná hromada PPF banky schválila výplatu dividendy

PPF banka a.s. („PPF banka“): Akcionáři PPF banky na pondělní řádné valné hromadě schválili výplatu dividendy v celkové výši skoro 1.4 miliardy korun českých

PPF banka a.s. („PPF banka“): Akcionáři PPF banky na pondělní řádné valné hromadě schválili výplatu dividendy v celkové výši skoro 1.4 miliardy korun českých
„Věřím, že je to pro akcionáře velmi dobrá zpráva. Dosažené výsledky a aktivní řízení kapitálu bance dovolují vyplatit tak vysokou dividendu.“

Petr Milev, generální ředitel


Výplata dividendy:
Dne 29. 4. 2013 řádná valná hromada PPF banky a.s., mimo jiné, rozhodla o rozdělení nerozděleného zisku společnosti formou výplaty dividendy.
Vzhledem k tomu, že vydané akcie PPF banky mají rozdílnou jmenovitou hodnotou, částka nerozděleného zisku banky v celkové výši 1.399.587.876,05 Kč bude rozdělena mezi kmenové akcie PPF banky následovně:
a) akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 2.602,50 Kč a vyplacena jako podíl na zisku (dividenda), přičemž na každou akcii PPF banky o jmenovité hodnotě 2.602,50 Kč připadne před zdaněním dividenda ve výši 4.736,55 Kč,
b) akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 700,- Kč a vyplacena jako podíl na zisku (dividenda), přičemž na každou akcii PPF banky o jmenovité hodnotě 700,- Kč připadne před zdaněním dividenda ve výši 1.274,00 Kč.
PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 procenta akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 procenta drží Hlavní město Praha.