Hledat

25/10/2013 Hospodářské výsledky PPF banky za tři čtvrtletí roku 2013

“V prvních třech čtvrtletích roku 2013 pokračovala PPF banka v rozvoji svých klíčových obchodních aktivit a vytvořila téměř 650 milionů korun čistého zisku. Bilanční suma přesáhla 108 miliard korun. Dařilo se nám udržet přijatelný podíl klasifikovaných úvěrů, včetně úvěrů v prodlení větším než 90 dnů, krytých opravnými položkami. PPF banka se v uplynulém období podílela na přípravě několika významných operací s dluhopisy, ať už v rámci skupiny PPF (Home Credit & Finance Bank v Rusku) nebo na finančních trzích ve střední Evropě (Kofola). Úspěšně pokračovaly aktivity v oblasti exportního financování, většinou zaměřené na podporu podnikání českých firem v Rusku a zemích SNS.”

 “V prvních třech čtvrtletích roku 2013 pokračovala PPF banka v rozvoji svých klíčových obchodních aktivit a vytvořila téměř 650 milionů korun čistého zisku. Bilanční suma přesáhla 108 miliard korun. Dařilo se nám udržet přijatelný podíl klasifikovaných úvěrů, včetně úvěrů v prodlení větším než 90 dnů, krytých opravnými položkami. PPF banka se v uplynulém období podílela na přípravě několika významných operací s dluhopisy, ať už v rámci skupiny PPF (Home Credit & Finance Bank v Rusku) nebo na finančních trzích ve střední Evropě (Kofola). Úspěšně pokračovaly aktivity v oblasti exportního financování, většinou zaměřené na podporu podnikání českých firem v Rusku a zemích SNS.”

Petr Jirásko, generální ředitel

Shrnutí výsledků za měsíce leden až září 2013:
Čistý zisk po zdanění za tři čtvrtletí 2013 dosáhl 637,5 mil. Kč, což představuje meziroční pokles o 33 %, způsobený především zvýšenou tvorbou opravných položek

Bilanční suma meziročně vzrostla o 41 % na úroveň 108,6 mld. Kč k 30. 9. 2013

Úvěry klientům meziročně vzrostly o 17% na 30 mld. Kč k 30. 9. 2013, a to především díky novým aktivitám.
PPF banka je součástí mezinárodní investiční skupiny PPF. Držitelem 92,96 % akcií banky je PPF Group N.V., podíl 6,7 % drží Hlavní město Praha.