Search

Opportunities won’t wait

hr@ppfbanka.cz
(+420) 224 175 832

Evropská 2690/17
160 00 Praha 6
Česká republika
Show address on map

Positions

Specialista AML

Jaká bude vaše role?

 • Zodpovídat za fungování systému opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Zajišťovat pravidelné seznamování zaměstnanců a útvarů banky se změnami vnitřních i obecně závazných právních norem a regulatorních pravidel
 • Vyhodnocovat účinnost AML systému banky a dalších systémů k řádnému zajištění plnění povinností souvisejících s problematikou AML/CFT
 • Dohlížet na monitoring transakcí a vyhodnocovat konkrétní transakce
 • Připravovat hodnotící zprávu o činnosti banky v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Provádět kontroly, upozorňovat na nesoulad a vyzývat k nápravě
 • Sledovat obecně závazné právní normy v oblasti AML/CFT a navrhovat interní normy a metodiku v oblasti AML/CFT

Co od vás očekáváme?

 • Zkušenost z bankovních nebo finančních institucí
 • Praxe v oblasti AML problematiky alespoň 2 roky podmínkou
 • Ideálně právní či ekonomické vzdělání
 • Dobrou znalost MS Office
 • Velmi dobrou znalost anglického jazyka
 • Schopnost pracovat samostatně
 • Vysokou zodpovědnost

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších

Produktový specialista

Jaká bude vaše role?

 • Účast na přípravě nových produktů platebních služeb, zejména elektronického bankovnictví a cashpoolingu
 • Správa stávajících produktových mixů
 • Monitoring úspěšnosti produktů a navrhování změn 
 • Spolupráce s obchodním týmem pro oblast platebních služeb a cash managementu, spoluúčast na obchodních schůzkách
 • Aktivní sledování vývojových trendů produktů platebních služeb a cash managementu, inovací a nabídky produktů na bankovním trhu
 • Interní komunikace s relevantními partnery napříč institucí
 

Co od vás očekáváme?

 • Zkušenost z oblasti bankovnictví či finančních institucí
 • Minimálně 1 rok zkušeností v oblasti produktů platebních služeb anebo cashmanagementu
 • Velmi dobré komunikační a prezentační dovednosti, schopnost zaujmout
 • Koncepční, inovativní a analytické myšlení
 • Schopnost samostatného rozhodování a organizační schopnosti
 • Energičnost, cílevědomost a zápal pro věc
 • Týmového ducha
 • Velmi dobrou znalost MS Office
 • Pokročilou úroveň angličtiny

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších

Účetní - senior

Jaká bude vaše role?

 • Zpracování a evidence přijatých a vydaných faktur
 • Evidence a účtování majetku
 • Účtování cestovních náhrad a drobného vydání zaměstnanců
 • Účtování účetních dokladů
 • Spolupráce při zpracovávání roční účetní závěrky
 • Podílení se na inventarizaci účtů, na zpracování podkladů k měsíční a roční uzávěrce
 • Spolupráce při přípravě podkladů pro interní i externí audity
 • Orientace v daňové problematice

Co od vás očekáváme?

 • SŠ/VŚ vzdělání ekonomického směru
 • Praxi na pozici účetní v bance min. 3 roky
 • Zkušenosti s účtováním majetku podmínkou
 • Znalost podvojného účetnictví a souvisejících daňových zákonů
 • Znalost s účtováním cestovních náhrad
 • Znalost MS Office – Word, Excel na dobré uživatelské úrovni
 • Znalost Aj - základní
 • Samostatnost, zodpovědnost, pečlivost, flexibilita

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších.

Analytik kreditních rizik

Jaká bude vaše role?

 • provádět nezávislé kreditní analýzy korporátních klientů včetně stanovování jejich bonity
 • spolupracovat s risk manažerem na tvorbě stanoviska k návrhům na poskytnutí úvěrových obchodů
 • spolupracovat při provádění monitoringu obchodních případů

Co od vás očekáváme?

 • VŠ vzdělání ekonomického směru
 • znalost a praxi v oblasti kreditní nebo finanční analýzy alespoň dva roky
 • schopnost obhajovat svá stanoviska k podávaným návrhům
 • velmi dobré analytické schopnosti a logické myšlení
 • samostatnost, zaměření na detail

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších
 

Aplikační administrátor

Jaká bude vaše role?

 • Spravovat přístupy uživatelů, v oblasti aplikací definovaného týmu
 • Připravovat zadávací specifikaci pro nové požadavky uživatelů
 • Poznávat finanční produkty a jejich zákonitosti
 • Instalovat nové verze aplikací do testovacího a live prostředí
 • Dokumentovat nové postupy a procesy v IT Vyřizovat administrativu spojenou s dodávkami sw (objednávky, faktury)
 • Účastnit se větších rozvojových aktivit v rámci projektů banky
 • Poskytovat podporu ostatním týmům v IT

Co od vás očekáváme?

 • Základní znalost MS produktů a IT PC
 • Znalosti i dalších technologií (SQL, OS, VBS, LN)
 • Pečlivost a flexibilitu
 • Zájem se neustále vzdělávat
 • Schopnost jednat s integrátory a dodavateli
 • Odpovědnost za svěřenou oblast a časovou flexibilitu
 • Angličtinu alespoň na úrovni čtení návodů, diskuzí či jiných odborných článků na internetu
 • Řidičské oprávnění skupiny B

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších.

Analytik tržních rizik

Jaká bude vaše role?

 • Monitorovat tržní rizika banky, rizika likvidity a rizika související s kapitálem
 • Monitorovat tržní data a provádět stresové testování rizikových pozic
 • Provádět výpočet kapitálových požadavků a kapitálové přiměřenosti banky
 • Kontrolovat dodržování regulatorních a interních limitů tržních rizik
 • Spolupracovat při vývoji interních aplikací pro účely monitorování a řízení tržních rizik
 • Podílet se na vypracování interních metodických materiálů v oblasti řízení tržních rizik

Co od vás očekáváme?

 • VŠ vzdělání ekonomického nebo matematického směru
 • Znalost a praxi v oblasti bankovnictví, finančních trhů a finančních nástrojů, bankovní regulace
 • Znalost práce s databázemi, zpracování dat, programování v MS Excel a Access
 • Velmi dobré analytické schopnosti a logické myšlení
 • Dobrou znalost anglického jazyka
 • Samostatnost a zodpovědnost, zaměření na detail

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších.

Specialista monitoringu a čerpání (Risk reporting)

Jaká bude vaše role?

 • Provádět a odpovídat za výpočet opravných položek
 • Odpovídat za reporting portfolia
 • Provádět monitoring, vyhodnocování a kontrolu zajištění jednotlivých obchodních případů
 • Odpovídat za správnou evidenci dat ve vnitřních systémech banky
 • Připravovat reporty, metodické a pracovní postupy v uvedené oblasti
 • Spolupracovat s kolegy z ostatních útvarů (zejména řízení kreditních rizik, controlling a výkaznictví)

Co od vás požadujeme?

 • VŠ vzdělání ekonomického nebo mat-fyz směru
 • praxe v bankovnictví min. 2 roky
 • Velmi dobrou znalost MS Excel (práce s makry podmínkou)
 • Znalost anglického jazyka (zejména práce se smluvními dokumenty)
 • Kladný vztah k číslům a opakujícím se činnostem
 • Schopnost logického a analytického myšlení, pečlivost a preciznost

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších.

Recepční

Jaká bude vaše role?

 • zajišťování chodu recepce, přijímání návštěv
 • vyřizování hovorů
 • přijímání a odesílání bankovní korespondence
 • zajišťování objednávek a distribuce tiskovin, bankovních tiskopisů, kancelářských potřeb a občerstvení
 • administrativní podporu svěřených divizí

 

Co od vás očekáváme?

 • SŠ vzdělání s maturitou
 • schopnost komunikovat v angličtině
 • příjemné vystupování
 • proaktivní přístup a pečlivost

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších

Projektový manažer/konzultant

Jaká bude vaše role?

• odpovídat za vedení a realizaci projektů v rámci naší banky a garantovat kvalitu jejich realizace
• sledovat a řídit plnění rozpočtu jednotlivých projektů a jejich harmonogramu
• řídit externí i interní dodavatele
• identifikovat klíčové potřeby interního zákazníka, porozumět jim a řídit jejich naplnění
• navrhovat úpravy obchodních procesů banky, příp. definovat nové procesy
• podílet se na tvorbě technických řešení v rámci projektů
• prezentovat návrhy řešení interním zákazníkům v bance a předávat jim realizovaná řešení

Co od vás očekáváme?

• VŠ vzdělání
• zkušenost s vedením projektů v bankovním sektoru
• organizační dovednosti
• zkušenosti s procesní analýzou a analýzou požadavků
• schopnost analyticky zhodnotit získané informace a připravit návrhy řešení
• umění naslouchat kolegům a porozumět jejich požadavkům
• komunikativní jednání
• schopnost vést pracovní jednání v anglickém jazyce

Co vám nabízíme?

 • Stabilní bankovní zázemí
 • Výbornou dostupnost kanceláře v blízkosti stanice metra „A“
 • Odpovídající finanční ohodnocení
 • Další zaměstnanecké výhody - příspěvek na sport či kulturu, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní pojištění, dny osobního volna a mnoho dalších.

If you are interested in working with PPF banka a.s., please send us your CV

I'm interested in working with PPF Banka