Search

09/09/2015 Hospodářské výsledky PPF banky za první čtvrtletí 2015

Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2015 dosáhl 444 mil. Kč, což představuje více než 60% růst v porovnání s 1Q 2014, kdy čistý zisk činil 273 mil. Kč.

Shrnutí výsledků za období leden až březen 2015:

Čistý zisk po zdanění za první čtvrtletí (1Q) 2015 dosáhl 444 mil. Kč, což představuje více než 60% růst v porovnání s 1Q 2014, kdy čistý zisk činil 273 mil. Kč.

Bilanční suma k 31. 3. 2015 v porovnání s koncem března 2014 meziročně vzrostla z 98 mld. Kč o 10 % na úroveň 107,6 mld. Kč.

Úvěry klientům činily 25,4 mld. Kč a klientské vklady 78 miliard korun k 31. 3. 2015.