Search

03/11/2016 PPF banka zvolila nové členy představenstva

Dozorčí rada PPF banky a.s. zvolila s účinností od 2. listopadu 2016 dva nové členy představenstva PPF banky: Ing. Gabrielu Mošovskou, ředitelku divize řízení rizik PPF banky a.s. a Ing. Igora Kottmana, ředitele divize obchodu PPF banky a.s. Představenstvo společnosti se tak rozšířilo ze tří na pět členů.

Dozorčí rada PPF banky a.s. zvolila s účinností od 2. listopadu 2016 dva nové členy představenstva PPF banky: Ing. Gabrielu Mošovskou, ředitelku divize řízení rizik PPF banky a.s. a Ing. Igora Kottmana, ředitele divize obchodu PPF banky a.s. Představenstvo společnosti se tak rozšířilo ze tří na pět členů.


Ing. Gabriela Mošovská, MBA

Vystudovala obor Hospodářská politika na Vysoké škole ekonomické. Při studiích pracovala v investiční společnosti Lifox a.s. na pozici analytika, poté ve skupině České pojisťovny a.s. jako senior analytik a člen představenstva Tesla Votice a.s. V letech 1998 - 2004 působila v Raiffeisen Bank Praha a.s. v divizi řízení rizik, naposledy jako vedoucí Oddělení korporátních analýz. V roce 2005 zakončila MBA studium na Sheffield Hallam University, UK. Od roku 2004 působila v Raiffeisen International Bank-Holding AG ve Vídni, v různých pozicích, naposledy jako Deputy Head of Network Credit Management & Team Coordinator CIS do mateřské dovolené v roce 2007. Od roku 2008 působila v Raiffeisen Bank International AG jako Director Credit Risk – Construction and Real Estate.


Ing. Igor Kottman

Studoval na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Bratislavě. Pracoval v ŽOS Zvolen a poté na Ministerstvu zahraničních věcí SR. Od roku 1994 pracoval na různých pozicích v podnikovém bankovnictví v Citibank v Čechách, na Slovensku, Ugandě a v Ruské Federaci. Od roku 2009 pracoval jako Citi Country Officer v Citibank Europe plc, pobočka zahraniční banky na Slovensku.