Hledat

Směrnice MiFID

  • Označení pro soubor evropských regulací upravující poskytování investičních služeb
  • V této části naleznete informace a dokumenty, které je PPF banka povinna zveřejnit

Směrnice Evropského parlamentu o trzích s finančními nástroji, označovaná jako Směrnice MIFID II a další navazující právní předpisy s účinností od 3.1.2018 přináší změny v oblasti poskytování investičních služeb, zejména ve vztahu k ochraně klientů. V této souvislosti byl významně novelizován zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

V souladu s pravidly poskytování investiční služeb zde PPF banka uveřejňuje povinné informace týkající se PPF banky, investičních nástrojů a rizik s nimi souvisejících, pravidel provádění pokynů a smluvní dokumentace.

Dovolujeme si Vás odkázat na článek 3 (Poskytování informací) Obchodních podmínek PPF banky pro investiční služby, který přehledně a v souhrnu uvádí základní předsmluvní informace, které je PPF banka povinna poskytnout svým klientům před uzavřením smluvního vztahu. Pracovníci PPF banky Vám rádi předají tyto informace i v papírové podobě.

Obchodní podmínky PPF banky pro investiční služby, Všeobecné obchodní podmínky, Reklamační řád a Ceník lze nalézt v sekci Produktové informace.

Název souboru Přidáno Účinné od Velikost Formát
Návrh Smlouvy o poskytování investičních služeb 03.01.2018 03.01.2018 274,49 KB PDF
Časový rozvrh 29.11.2017 01.01.2018 161,33 KB PDF
Modelové scénáře nákladů 29.11.2017 01.01.2018 201,23 KB PDF
Informace o pobídkách 29.11.2017 01.01.2018 163 KB PDF
Informace o rizicích a investičních nástrojích 29.11.2017 01.01.2018 355,02 KB PDF
Katalog střetů zájmů 30.11.2017 01.01.2018 157,71 KB PDF
Investiční dotazník (pro účely dokumentace účinné od 1. 1. 2018) 29.12.2017 29.12.2017 174,11 KB PDF
Informace o nové smluvní dokumentaci 29.11.2017 29.11.2017 213,46 KB PDF
Rozvrh dne 01.11.2017 01.11.2017 108,94 KB PDF
Informace o rizicích a sběrných účtech 01.11.2017 01.11.2017 104,43 KB PDF

Poobchodní transparentnost

Pro přidělení hesla nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: transparentnost@ppfbanka.cz