Hledat

15/06/2015 PPF zahájila dobrovolný odkup akcií společností O2 a CETIN

Skupina PPF dnes uveřejnila dobrovolnou veřejnou nabídku společnosti PPF A4 B.V. k odkupu akcií O2 a CETIN. Na webu www.vykupO2.cz publikovala pro akcionáře O2 a CETIN Nabídkové dokumenty a další podrobnosti k tomu, jak postupovat při prodeji akcií. Lhůta pro akceptování nabídky od akcionářů končí 13.7.2015.


Skupina PPF dnes uveřejnila dobrovolnou veřejnou nabídku společnosti PPF A4 B.V. k odkupu akcií O2 a CETIN. Na webu http://www.vykupO2.cz publikovala pro akcionáře O2 a CETIN Nabídkové dokumenty a další podrobnosti k tomu, jak postupovat při prodeji akcií. Lhůta pro akceptování nabídky od akcionářů končí 13.7.2015.
Povinný veřejný návrh na koupi akcií CETIN zveřejnila též společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Lhůta pro akceptování této nabídky od akcionářů končí 13.7.2015.
Informace k povinné nabídce jsou zveřejněny na stránkách http://www.cetin.cz

PPF banka a.s. byla pověřena společností PPF A4 B.V., aby jako obchodník s cennými papíry a účastník Centrálního depozitáře jednala v procesu dobrovolné veřejné nabídky převzetí akcií společností O2 Czech Republic a.s. (O2) a Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) a jako agent zodpovědný za vypořádání převodů akcií a poskytování protiplnění za převedené akcie. Stejnou rolí  byla PPF banka a.s. pověřena  i společností Česká telekomunikační infrastrukura a.s. v rámci povinné nabídky odkupu akcií CETIN.