Hledat

Tam, kde jiní vidí překážky,
my vidíme příležitost

Get in touch

(+420) 224 175 888
korporace@ppfbanka.cz

Rozumné dluhové financování rozvoje přináší zisky v budoucnosti.

Financování

Nabízíme širokou škálu řešení v oblasti poskytování financování korporátním společnostem. Vždy klademe důraz na individuální přístup.

 • Poskytujeme optimální provozní, investiční, strukturované akviziční a projektové financování.
 • Naším financováním podporujeme tuzemské i zahraniční obchodní aktivity, včetně souvisejících bankovních záruk či akreditivů.
 • Přinášíme komplexní řešení pro export investičních celků, zařízení a technologií, ale také investičních aktivit v zahraničí.
 • Každý obchod je pro nás jedinečný, řídíme se racionalitou, pragmatizmem a zodpovědností. Vidíme-li smysluplný obchod, bez prodlení ho profesionálně zrealizujeme.

Financování nemovitostí

 • Poskytujeme investiční úvěry na nákup, rekonstrukci a výstavbu komerčních nemovitostí (kanceláře, sklady, retail, aj.) zejména v ČR, SR a v regionu CEE.
 • Financujeme náklady spojené s developmentem rezidenčních nemovitostí v ČR.
 • Zajišťujeme spolufinancování hotelových a leisure projektů.

Služby poskytujeme profesionálně a s individuálním přístupem.

Platební služby

Dokážeme plnit běžné bankovní služby, svou expertízu však poskytujeme zejména v sofistikovaných službách.

 • Nabízíme vedení a správu běžných účtů v českých korunách a v cizích měnách.
 • Poskytujeme širokou nabídku platebních služeb zaměřených na zpracování domácích plateb, klademe vysoký důraz na rychlost a na individuální přístup při zpracování zahraničního platebního styku.
 • Vaše platební karty PPF banky lze připojit jak na české koruny, tak na účty v cizích měnách. Exkluzivně nabízíme připojení jedné platební karty na dva běžné účty.
 • Své firemní finance můžete pohodlně ovládat prostřednictvím Internetbankingu nebo elektronického bankovnictví Homebanking.

Bezhotovostní, bezpečné a bezstarostné.

Platební terminály a platební brány

Platební terminály u pokladen se stávají součástí standardního servisu podniků a firem. V portfoliu služeb PPF banky proto nechybí nabídka platebních terminálů a vypořádání karetních transakcí.

 • Zákazníci častěji volí bezhotovostní platby za zboží či za služby prostřednictvím platebních terminálů v provozovnách nebo platebních bran internetových obchodů.
 • Možnost přijímat platby bez nákladů a rizik spojených s manipulací s hotovostí.
 • Tyto služby poskytuje PPF banka ve spolupráci se svým externím partnerem.

S nejaktivnějším dealerem roku 2016 na primárním trhu českých státních dluhopisů.

Investiční služby

PPF banka a. s. patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry v poskytování investičních služeb v Česku a na trzích v rozvíjejících se zemích.

Na finančních trzích nabízíme tyto služby:

 • obchodování s domácími i zahraničními dluhopisy či jinými úrokovými instrumenty;
 • účast na primárních emisích dluhopisů;
 • obchodování s domácími i se zahraničními akciemi a s dalšími majetkovými cennými papíry;
 • obchodování s instrumenty peněžního trhu;
 • zajišťování pomocí derivátů;
 • obchodování s měnami;
 • závislé investiční poradenství pro vybrané klienty.

Úspěšně zprostředkováváme přístup na vyspělé trhy, jakými jsou USA a země Evropské unie, i na rozvíjející se trhy, např. Čína, Rusko, Vietnam a další.

Služby spojené s obchodováním cenných papírů poskytujeme jak profesionálním, tak i neprofesionálním klientům.

Jsme členem Burzy cenných papírů Praha a tvůrcem trhu pro státní dluhopisy na mimoburzovním trhu.


MiFID

 • Označení pro soubor evropských regulací upravující poskytování investičních služeb
 • V této části naleznete informace a dokumenty, které je PPF banka povinna zveřejnit
MiFID

Dokumenty a informace

Povinně uveřejňované informace: