Hledat

Každá příležitost
si zaslouží unikátní pohled

Get in touch

(+420) 224 175 888
podniky@ppfbanka.cz

Rozumné dluhové financování rozvoje přináší zisky v budoucnosti.

Financování

Vyznáváme jednoduchou a osvědčenou bankovní praxi. Známe podrobně potřeby současných klientů a jsme schopni předvídat i ty budoucí. V naší práci spojujeme flexibilitu rozhodování s individuálním přístupem bankovních pracovníků.

 • Poskytujeme kontokorentní úvěr, provozní a investiční financování.
 • Věnujeme se strukturovanému financování domácích i zahraničních obchodních transakcí.
 • Pomůžeme s nemovitostním financováním rezidenčních i komerčních projektů.

Služby poskytujeme profesionálně a s individuálním přístupem.

Platební služby

Dokážeme plnit běžné bankovní služby, svou expertízu však poskytujeme zejména v sofistikovaných službách.

 • Věnujeme se vedení a správě běžných účtů v českých korunách a v cizích měnách.
 • Nabízíme speciální účty pro advokáty, exekutory a insolvenční správce.
 • Poskytujeme širokou nabídku platebních služeb zaměřených na zpracování domácích plateb, klademe vysoký důraz na rychlost a na individuální přístup při zpracování zahraničního platebního styku.
 • Platební karty PPF banky lze připojit jak na české koruny, tak na účty v cizích měnách.
 • Exkluzivně nabízíme připojení jedné platební karty na dva běžné účty.
 • Své firemní finance můžete pohodlně ovládat prostřednictvím Internetbankingu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví Homebanking.

Bezhotovostní, bezpečné a bezstarostné.

Platební terminály a platební brány

Platební terminály u pokladen se stávají součástí standardního servisu podniků a firem. V portfoliu služeb PPF banky proto nechybí nabídka platebních terminálů a vypořádání karetních transakcí.

 • Zákazníci častěji volí bezhotovostní platby za zboží či za služby prostřednictvím platebních terminálů v provozovnách nebo platebních bran internetových obchodů.
 • Možnost přijímat platby bez nákladů a rizik spojených s manipulací s hotovostí.
 • Tyto služby poskytuje PPF banka ve spolupráci se svým externím partnerem.

S nejaktivnějším dealerem roku 2016 na primárním trhu českých státních dluhopisů.

Investiční služby

PPF banka a. s. patří mezi nejvýznamnější obchodníky s cennými papíry v poskytování investičních služeb v Česku a na trzích v rozvíjejících se zemích.

Na finančních trzích nabízíme tyto služby:

 • obchodování s domácími i zahraničními dluhopisy či jinými úrokovými instrumenty;
 • účast na primárních emisích dluhopisů;
 • obchodování s domácími i se zahraničními akciemi a s dalšími majetkovými cennými papíry;
 • obchodování s instrumenty peněžního trhu;
 • zajišťování pomocí derivátů;
 • obchodování s měnami;
 • závislé investiční poradenství pro vybrané klienty.

Úspěšně zprostředkováváme přístup na vyspělé trhy, jakými jsou USA a země Evropské unie, i na rozvíjející se trhy, např. Čína, Rusko, Vietnam a další.

Služby spojené s obchodováním cenných papírů poskytujeme jak profesionálním, tak i neprofesionálním klientům.

Jsme členem Burzy cenných papírů Praha a tvůrcem trhu pro státní dluhopisy na mimoburzovním trhu.


MiFID

 • Označení pro soubor evropských regulací upravující poskytování investičních služeb
 • V této části naleznete informace a dokumenty, které je PPF banka povinna zveřejnit
MiFID

Dokumenty a informace

Povinně uveřejňované informace: