Hledat

Tam, kde jiní vidí překážky,
my vidíme příležitost

Get in touch

(+420) 224 175 953
verejnysektor@ppfbanka.cz

Flexibilně nacházíme individuální a unikátní řešení i pro komplexní situace.

Platební služby

Dokážeme plnit běžné bankovní služby, svou expertízu však poskytujeme zejména v sofistikovaných službách.

 • Nabízíme vedení a správu běžných účtů v českých korunách i v cizích měnách.
 • Poskytujeme širokou nabídku platebních služeb zaměřenou na zpracování domácích plateb, klademe vysoký důraz na rychlost a na individuální přístup při zpracování zahraničního platebního styku.
 • Platební karty PPF banky lze připojit jak na české koruny, tak na účty v cizích měnách. Exkluzivně nabízíme připojení jedné platební karty na dva běžné účty.
 • Své firemní finance můžete pohodlně ovládat prostřednictvím Internetbankingu nebo prostřednictvím elektronického bankovnictví Homebanking.

I konzervativní přístup ke zhodnocení vašich peněz může být kreativní.

Spořicí produkty

Naše bankovní služby veřejnému sektoru jsou modulárně řešeny s vysokou mírou možných individuálních ú­prav.

 • Termínované vklady jsou tradiční, nikoli však jedinou možností konzervativního zhodnocení volných finančních prostředků.
 • Vedle termínovaných vkladů poskytujeme institucím veřejného sektoru také spořicí účty s blokací odchozích plateb, speciální fondové účty nebo účty investiční s předem určeným harmonogramem čerpání. Vše s úrokovým zvýhodněním oproti běžným účtům.
 • Nabídka vybraných cenných papírů.

Bezhotovostní, bezpečné a bezstarostné.

Platební terminály a platební brány

Platební terminály u pokladen se stávají součástí standardního servisu. V portfoliu služeb PPF banky proto nechybí nabídka platebních terminálů a vypořádání karetních transakcí.

 • Stále se zvyšující obliba úhrad prostřednictvím platebních karet otevírá municipalitám nové příležitosti, jak ulehčit svým občanům platby za čerpané veřejné služby.
 • PPF banka vychází této poptávce vstříc službou webové platební brány města – z jednoho místa může občan zaplatit poplatky a jiné čerpané služby města.
 • Tyto služby poskytuje PPF banka ve spolupráci se svým externím partnerem.

Rozumné dluhové financování rozvoje přináší zisky v budoucnosti.

Financování

Vidíme-li smysluplný obchod, bez prodlení ho profesionálně zrealizujeme.

 • Poskytujeme dlouhodobé i krátkodobé investiční úvěry, kontokorentní úvěry pro veřejný sektor i pro právnické osoby ovládané veřejným sektorem.
 • Podmínky, za kterých je poskytnuto financování, jsou vždy posuzovány individuálně s přihlédnutím k možnostem municipality.

Využít komplementárních možností skupiny PPF je chytré řešení.

Chytrá řešení

Ve spolupráci s partnery ze skupiny PPF přinášíme do měst a do veřejných institucí chytrá řešení.

 • Naše smart řešení mohou přinést úspory a více informací pro vaše kvalifikovaná rozhodnutí a také pro efektivnější veřejnou správu.
 • Vždy vycházíme z individuálních potřeb a podmínek a vytváříme unikátní návrhy.

Dokumenty a informace

Povinně uveřejňované informace: