Hledat

Tam, kde jiní vidí překážky,
my vidíme příležitost

Get in touch

(+420) 224 175 888
sales@ppfbanka.cz

Řídíme se racionalitou, pragmatizmem a zodpovědností.

Finanční instituce

Nabízíme komplexní služby na finančním trhu, především pro institucionální investory. Zaměřujeme se na subjekty, jako jsou pojišťovny, penzijní fondy, investiční společnosti a hedgeové fondy. Jsme schopni nabídnout Vám individuální řešení podle Vašich požadavků a specifik.

Naše hlavní aktivity lze shrnout do následujících oblastí:

 • Služby spojené s obchodováním s investičními nástroji:
  • PPF banka je jedním z hlavních primárních dealerů na dluhopisovém trhu v ČR.
  • Obchodujeme s domácími i se zahraničními cennými papíry (akcie, dluhopisy).
  • Nabízíme REPO obchody s investičními nástroji.
  • Přístup do primárních emisí dluhopisů.
  • Služby Aranžéra dluhopisových emisí.
 • Služby spojené s měnovými a úrokovými operacemi:
  • FX operace.
  • Měnové a úrokové zajišťovací operace.
  • Depozitní obchody.
  • Nabízíme přístup (payments) na exotické trhy, především v oblasti Asie.
 • Služby spojené s Custody:
  • Vedení a správa majetkových účtů.
  • Přístup na zahraniční trhy prostřednictvím renomovaných custodianů.
  • Vypořádání burzovních i mimoburzovních transakcí.
  • Zajištění výkonu práv majitelů cenných papírů (výplata dividendy, kuponu, odkup, úpis, split).

MiFID

 • Označení pro soubor evropských regulací upravující poskytování investičních služeb
 • V této části naleznete informace a dokumenty, které je PPF banka povinna zveřejnit
MiFID

Dokumenty a informace

Povinně uveřejňované informace: